20. Travanj. 2016.

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

10. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu,  20.  travnja  2016. godine, s početkom u 10  sati.


Za  10. redovitu sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, predlagatelj: Ramiz Meša – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o upravljanju državnim kapitalom u gospodarskim društvima u FBiH,
 6. Prijedlog Zakona o nedopuštenom oglašavanju,
 7. Prijedlog Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
 8. Nacrt Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju,
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i razvitka Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu,
 10. Izvješće o radu – materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 02.06.-31.12.2015. godine,
 11. Izvješće o radu Vlade FBiH za 2015. godinu,
 12. Izvješće o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2015. godinu,
 13. Izvješće o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine s Izvješćem o izvršenju Financijskog plana za 2015. godinu,
 14. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 15. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK