18. Svibanj. 2016.

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

11. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu i četvrtak,  18. i 19. svibnja  2016. godine, s početkom u 10  sati.

Za  11. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH,
  3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH,
  4. Nacrt Zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima,
  5. Nacrt Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH za 2016. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. listopada 2011. godine između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak za Projekt izgradnje gradskih prometnica u Sarajevu,
  7. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine,
  8. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2015. godinu,
  9. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
  10. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,                                                                                                          

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić      

ZAPISNIK