30. Svibanj. 2016.

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

12. Izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  ponedjeljak, 30. svibnja  2016. godine, s početkom u 12  sati.

Za  izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ovršnom postupku – žurni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,                                                                                                          

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić  

ZAPISNIK