13. Srpanj. 2016.

Na temelju članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

12. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu i četvrtak,  13. i 14.  srpnja 2016. godine, s početkom u 10  sati.

Za  12. redovitu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine,
3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH,
4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volontiranju u FBiH, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a – skraćeni postupak,
5. Nacrt Zakona o prijevozu opasnih materijala,
6. Nacrt Zakona o Gradu Goraždu,
7. Nacrt Zakona o Gradu Cazinu,
8. Nacrt Zakona o Gradu Livnu,
9. Nacrt Zakona o šumama,
10. Nacrt Zakona o izmjeri i registraciji nekretnina,
11. Nacrt Zakona o koordinaciji u procesu europskih integracija u FBiH, predlagatelj: Klub zastupnika DF-a,
12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvitak (IFAD) za realizaciju Projekta Program razvitka ruralne konkurentnosti (RCDP),
13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda  za međunarodni razvitak (OFID) za realizaciju Projekta razvitka ruralnog poduzetništva,
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvješća:
- Izvršenje Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Konsolidirani),
- Izvršenje Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu   
         (Anex I.) i
- Izvršenje Financijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Anex II.),
15. Prijedlog Strategije prometa u Federaciji BiH za razdoblje 2016.-2030. godina,
16. Izvješće o odobravanju  izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve“ Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu za razdoblje 1.1.-30.6.2015. godine,
17. Izvješće o  zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovi emisije  rizničarskih zapisa
18. Godišnji plan zaduženja za 2016. godinu  i Kvartalno  izvješće o dugu Q4/2015.,
19. Kvartalno izvješće o dugu Q1/2016,
20. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu  u FBiH na dan  31.12.2015.,
21. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
22. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,                                                                                               

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK