13. Prosinac. 2016.

Na temelju članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

13. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 13.  prosinca 2016. godine s početkom u 10 sati.

Za  13. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju,
  4. Prijedlog Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima,
  5. Nacrt Zakona o stečaju,
  6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini,
  7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja od interesa za FBiH za razdoblje 2017. – 2020. godine,
  8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH za 2015. godinu,
  9. Izbori i imenovanja.
  10.  

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić