21. Prosinac. 2016.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M


16. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu,  21.  prosinca 2016. godine s početkom u 10 sati.

Za  16. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, predlagatelj: Slađan Ilić, izaslanik u DN – skraćeni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagatelj: Alma Kratina – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
  4. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz,
  5. Prijedlog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a – skraćeni postupak,
  6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH,predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
  7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH, predlagatelj: Klub zastupnika DF-a – skraćeni postupak,
  8. Nacrt Zakona o braniteljskim udrugama od posebnog društvenog značaja, predlagatelj: Ismet Osmanović,
  9. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK