18. Listopad. 2016.

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

14. Izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  utorak, 18. listopada  2016. godine, s početkom u 12  sati.

Za  izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između BiH i Europske investicijske banke  (EIB) za realizaciju Projekta Modernizacija cesta u FBiH.
     

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem, 

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK