23. Siječanj. 2017.

ČLANOVIMA KOLEGIJA
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FBIH

Pozivamo Vas da nazočite sjednici Kolegija Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH koja će biti održana u ponedjeljak,  23. siječnja, 2017. godine u 14 sati, u uredu predsjedatelja.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Analiza prispjelih materijala za razmatranje i usvajanje u Zastupničkome domu Parlamenta FBiH,
  2. Pripreme za održavanje 16. i 17. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,
  3. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić, v.r.