15. Veljača. 2017.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BIH

S A Z I V A M

18. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, u  srijedu,15. veljače, 2017. godine s početkom u 10 sati.

Za 18. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

  1. Prijedlog Zakona o bankama,
  2. Prijedlog Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH,
  3. Prijedlog Zakona o udomiteljstvu,
  4. Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, sa amandmanima Vlade FBiH,
  5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju neseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
  6. Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2015. godinu,
  7. Informacija u svezi sa stanjem u oblasti poljoprivrede u FBiH
  8. Program rada Vlade Federacije BIH za 2017. godinu,
  9. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,
                                                                                   
PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK