14. Ožujak. 2017.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M


19. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak,  14.  ožujka 2017. godine s početkom u 10 sati.

Za  19. redovitu sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobraniteljstvu – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvitkom u Federaciji BiH,
 5. Prijedlog Zakona o Gradu Cazin,
 6. Prijedlog Zakona o Gradu Livno,
 7. Prijedlog Zakona o Gradu Goražde,
 8. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH,
 9. Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje,
 10. Izvješće o radu Vlade FBiH za 2016. godinu,
 11. a) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01-30.06.2016. godine,
  b) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.07.-31.12.2016.godine,
 12. Provođenje odluka Ustavnog suda FBiH
  a) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-9/16 od 30.11.2016. godine,
  b) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-8/16 od 25.10.2016. godine,
  c) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-75/14 od 09.03.2016. godine,
  d) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-15/10 od 02.12.2015. godine,
  e) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-27/15 od 23.03.2016. godine,
 13. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK