20. Prosinac. 2016.

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

17. Izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  utorak, 20. prosinca  2016. godine, s početkom u 10  sati.

Za  17. izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Proračuna FBiH za 2017. godinu – žurni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2017. godinu – žurni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o proračuna u FBiH, predlagatelj: Vlada FBiH – žurni postupak,
  4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu i procjena plana za 2018. i 2019. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu,
  6. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu (konsolidirani) i Federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I)
    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu (konsolidirani), Financijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Anex I) i Prijedlog Odluke o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu.

NAPOMENA: Po završetku 17. izvanredne sjednice Kolegij Zastupničkoga doma će odlučiti o održavanju zakazanih redovitih sjednica.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK