25. Travanj. 2017.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M


20. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu,  25. i 26. travnja 2017. godine s početkom u 10 sati.

Za  20. redovitu sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu,
 2. Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom,
 3. Nacrt Zakona o mirnom rješavanju  radnih sporova,
 4. Nacrt Zakona o porezu na dohodak,
 5. Nacrt Zakona o doprinosima,
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između  Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za zajam za Razvojnu politiku javnih financija,
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvitak  (IBRD) za Projekt podrške zapošljavanju,
 8. Provođenje odluka Ustavnog suda FBiH
  a) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-9/16 od
        30.11.2016. godine,
  b) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-8/16 od
        25.10.2016. godine,
  c) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-75/14 od
        09.03.2016. godine,
  d) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-15/10 od
        02.12.2015. godine,
  e) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-27/15 od
        23.03.2016. godine,
  f) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-1/15 od
       13.12.2016. godine,
  g) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-55/14 od
        03.04.2017. godine,
 9. Usuglasašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 10. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK