16. Svibanj. 2017.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M


21. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak,  16. svibnja 2017. godine s početkom u 10 sati.

Za  21. redovitu sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti,
 2. Nacrt Zakona  o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH,
 3. Godišnje izvješće o poslovanju Javnog poduzeća Željeznice Federacije BiH,
 4. Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,
 5. Godišnje financijsko izvješće  Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016. godine,
 6. Izvješće o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2016. godinu br. 01-02-4-2322/17 od 30.03.2017.  i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2016. godinu  br. 01-02-4-2319/17 od 30.03.2017. godine,
 7. Izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine,
 8. Izvješće o izvršenju Programa rada Agencije za  reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2016. godinu,
 9. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2016. godinu,
 10. Usuglasašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 11. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem, 

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić

ZAPISNIK