25. Srpanj. 2017.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

23. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu,  25. i 26.  srpnja 2017. godine s početkom u 10 sati.

Za  23. redovitu sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku učinkovitost FBiH – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o tržištu vrijednosnih papira, predlagatelj Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona FBiH, predlagatelj Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona FBiH, predlagatelj Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju FBiH, predlagatelj Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvanparničnom postupku, predlagatelj Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH,
 8. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu,
 9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom servisu RTV FBiH, predlagatelji: Tomislav Martinović i Jozo Bagarić,
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko,
 11. Provođenje odluka Ustavnog suda BiH
  a) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-20/16 od  30.03.2017. godine
  ,
 12. Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH, predlagatelj: grupa zastupnika,
 13. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.
 

S poštovanjem, 

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić