26. Rujan. 2017.

Na temelju članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH


S A Z I V A M

24. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu 26. i 27.  rujna 2017. godine s početkom u 10 sati.

Za  24. redovitu sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbu - žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH – žurni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji BiH - skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije - skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o računovodstvu i reviziji u F BiH,
 8. Prijedlog Zakona o Registru financijskih izvješća,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima,
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak  (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod Visoko,
 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvitak  (IBRD) za Projekt jačanja bankarskog sektora,
 12. Izbori i imenovanja.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


S poštovanjem,


PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK