21. Studeni. 2017.

Na temelju članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

22. izvanrednu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak 21. studenoga 2017. godine s početkom u 10 sati.

Za  izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju – žurni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - žurni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi - žurni postupak,
  4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji BiH - skraćeni postupak,
  5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije - skraćeni postupak,
  6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama – skraćeni postupak,
  7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja,
  8. Prijedlog Zakona o stečaju,
  9. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

REDSJEDATELJ 
Edin Mušić

ZAPISNIK