22. Studeni. 2017.

Na temelju članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

25. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu 22. studenoga 2017. godine s početkom u 10 sati.

Za 25.  redovitu  sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Izvješće  o radu Federalnog ministarstva  unutarnjih poslova za razdoblje 2015. godine,
 2. Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2016. godinu,
 3. Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova 01.01.-30.06.2017.,
 4. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije  BiH za period siječanj –prosinac  2015. godine,
 5. Informacija o stanju sigurnosti  na području Federacije BiH za 2016. godinu,
 6. Informacija o stanju sigurnosti  na području Federacije BiH za period 01.01.-30.06.2017. godine,
 7. a) Izvješće o poslovanju JP Elekroprivreda BiH dd Sarajevo za 2015.  godinu  b)Izvješće o  poslovanju JP Elektroprivreda HZHB dd Mostar za 2015. godinu,
 8. a) Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo za 2016. godinu;
  b)Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda HZHB dd Mostar za 2016. godinu;
  c)Izvješće o poslovanju BH GAS doo Sarajevo za 2016. godinu.
 9. Izvješće o radu FERK-a za 2016. godinu,
 10. Analitičko izvješće o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,
 11. Izvješće „Zdravstveno stanje  stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH -2015. godina,
 12. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja  Federacije BiH za 2016. godinu (konsolidirani) i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I),
 13. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


PREDSJEDATELJ
Edin Mušić