28. Prosinac. 2017.

Na temelju članka 96. stav 4.  Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

24. izvanrednu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za četvrtak 28. prosinca 2017. godine s početkom u 13 sati.

Za  izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju,
  2. Prijedlog Proračuna FBiH za 2018. godinu,
  3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu,
  4. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH -  žurni postupak,
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjenu plana za 2019. i 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (konsolidirani) i Financijski plan federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I),
  8. Prijedlog Financijskog plana-Proračuna FERK-a za 2018. godinu.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ 
Edin Mušić