26. Prosinac. 2017.

Na temelju čl. 46. i 49., a u svezi s člankom 78. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 18. sjednicu Odbora za rad i socijalnu skrb, za četvrtak, 28.12.2017. godine s početkom rada u 10.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći:


D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju,
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjenu plana za 2019. i 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018.
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu.
  4. Razno.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH ( ured 413/IV), ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3, Sarajevo.

PREDSJEDNIK ODBORA
Refik Hankić, v.r.