16. Siječanj. 2018.

Na temelju članka 96. stav 4.  Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

25. izvanrednu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 17. siječnja 2018. godine s početkom u 10 sati.

Za  25. izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Proračuna FBiH za 2018. godinu,
  2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu,
  3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH -  žurni postupak,
  4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjenu plana za 2019. i 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (konsolidirani) i Financijski plan federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I),
  7. Prijedlog Financijskog plana-Proračuna FERK-a za 2018. godinu.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ
Edin Mušić