06. Lipanj. 2018.

Na temelju članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH


S A Z I V A M

27. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 19.   lipnja 2018. godine s početkom u 10 sati.

Za  27. redovitu sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima FBiH, predlagatelj: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona FBiH, predlagatelj: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, predlagatelj: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju FBiH, predlagatelj: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona FBiH, predlagatelj: Elzina Pirić – skraćeni postupak,
 8. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona FBiH, predlagatelj: Emina Kahriman – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona FBiH, pregladatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 10. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 11. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, predlagatelj: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 12. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 13. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o gospodarskim društvima, pregladatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 14. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije gospodarskih društava i banaka u FBiH, predlagatelj: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,
 15. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o postupku pred Ustavnim sudom FBiH, predlagatelj: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 16. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima FBiH, predlagatelj: Ramiz Meša – skraćeni postupak,
 17. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH, predlagatelj: Ramiz Meša – skraćeni postupak,
 18. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH, predlagatelj: Ramiz Meša – skraćeni postupak,
 19. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji institucija FBiH, predlagatelj: Ramiz Meša – skraćeni postupak,
 20. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu FBiH, predlagatelji: E. Pirić i M. Kukić – skraćeni postupak,
 21. Prijedlog Zakona o izboru, prestanku mandata, ograničenju kandidature, opozivu i zamjeni gradonačelnika gradova i načelnika općina u FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 22. Prijedlog Zakona o zabrani zapošljavanja užih članova obitelji predsjednika i dopredsjednika FBiH i članova Vlade FBiH u javnim organima, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 23. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 24. Prijedlog Zakona o zabrani segregacije u obrazovanju u FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 25. Prijedlog Zakona o sportskim dioničkim društvima u FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 26. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit FBiH, predlagatelji: Z. Marjanović i S. Razić – skraćeni postupak,
 27. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi FBiH, predlagatelji: A. Žuljević i E. Karajbić – skraćeni postupak,
 28. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, predlagatelj: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 29. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o tržištu vrijednosnih papira, predlagatelj: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 30. Nacrt Zakona o dopunama Kaznenog zakona FBiH, predlagatelj: Zana Marjenović,
 31. Nacrt Zakona o dopunama Kaznenog zakona FBiH, predlagatelj: Ismet Osmanović,
 32. Nacrt Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u građevinarstvu i prostornom uređenju FBiH, predlagatelj: Dennis Gratz,
 33. Nacrt Zakona o postupanju s neiskorišćenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, predlagatelj: Slađan Ilić, izaslanik u Domu naroda PFBiH,
 34. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 35. Izbori i imenovanja.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,


PREDSJEDATELJ
Edin Mušić