21. Prosinac. 2018.

Predsjedavajaći Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Elvir Karajbić bio je domaćin tradicionalnog prednovogodišnjeg prijema za urednike i novinare medija koji prate rad Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Na samom početku, govoreći o radu Parlamenta u mandatu 2014-2018. godine, predsjedavajući Karajbić je naveo da je bilo nekoliko dobrih stvari, odnosno usvojenih zakona, ali i dosta toga što nije bilo dobro. Ovom prilikom je istaknuo Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, te dostavljanje odgovora na Upitnik Evropske komisije koje je Parlament FBiH završio u zakazanim vremenskim rokovima.

Karajbić je kao najvažniji prioritet naglasio zakazivanje sjednice i usvajanje Zakona o budžetu do 31. januara 2019. godine, koji je već došao u Parlament u formi prijedloga po hitnom postupku od strane Vlade FBiH, ili odluke o privremenom finansiranju.

Također, predsjedavajući Karajbić je izrazio apsolutnu posvećenost kada je riječ o aktivnostima i obavezi federalnog Parlamenta na davanju doprinosa evropskom putu BiH, te izrazio želju da se u Parlamentu usvajaju zakoni koji će biti usklađeni sa zakonskom i pravnom stečavinom Evropske unije.

Smatrajući da su predstavnici medija najbolja spona između građana Federacije i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predsjedavajući je istakao pomoć medija kako bi se „u političkom svijetu podigla kultura političkog dijaloga na veći nivo, što se odnosi na sva zakonodavna tijela i političare, da ne bude sukub između pojedinaca nego da se kroz argumentiranu diskusiju dođe do najboljih rješenja“, kazao je Karajbić.

Na kraju se predsjedavajući zahvalio predstavnicima medija na korektnoj i uspješnoj dosadašnjoj saradnji, te im zaželio sretne praznike i mnogo uspjeha u radu.