10. Lipanj. 2019.

 

Na temelju čl. 46. i 49., a u svezi s člankom 78. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 1. sjednicu Odbora za zdravstvo, koja će se održati u ponedjeljak,  24.06.2019. godine, s početkom u 09.00 sati.

 

        Za sjednicu predlažem slijedeći:           

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Konstituiranje Odbora za zdravstvo;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, predlagatelj Zlatko Ercegović- skraćeni postupak;
  3. Odluka o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu;
  4. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019.godinu;
  5. Razno.

 

 

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (sala 320/III.), u ulici Hamdije Kreševljakovića, br. 3. Sarajevo.                                                     

                                                                                                                    

                                                                                                                    PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                

                                                                                                                     Mirsad Kacila, v.r.