19. Lipanj. 2019.

Sukladno članku 49. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  sazivam  Prvu radnu - Konstituirajuću sjednicu  Povjerenstva  za izbor i imenovanje Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH za ponedjeljak, 24.06.2019. godine, sa početkom rada u 11,30  sati.     

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1.Konstituiranje Povjerenstva

2. Prijedlog odluke o sastavu Povjerenstva za europske integracije Zastupničkoga doma

     Parlamenta Federacije BIH

3.Prijedlog odluke o   razrješenju  i izboru  predsjednika, zamjenika predsjednika i

     pojedinih članova  u određenim  radnim tijelima Zastupničkoga doma

4. Tekuća pitanja

 

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3.,    sala broj: 103/I.

 

 

 

                                                                                                                                 PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                                          Dr.Mladen Bošković, v.r.