20. Lipanj. 2019.

P O Z I V

 

Sukladno čl. 46. i 49. stavak 3. a u svezi s člankom 75. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 1. sjednicu Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH za petak, 21.06.2019. godine, s početkom rada u 12.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

1.    Usvajanje Zapisnika s Konstituirajuće sjednice Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;

2.    Nacrt Zakona o sportskim klubovima u Federaciji BiH, predlagatelj: Irfan Čengić;

3.    Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u sali dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH 103/I.

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

 

                                                                                                                Dževad Adžem, v.r.