20. Lipanj. 2019.

Sukladno članku 49. stav 3, a u vezi s člankom 70. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH , sazivam 3. sjednicu Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH za petak, 21.06.2019. godine , sa početkom rada u 14.00 sati.

 

Članovima povjeresnstva za nadolazeću sjednicu predlažem sljedeći:

 

 

                                     D N E V N I   R E D:

 

 

1.    Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće (prve) i druge sjednice Odbora za   energetiku, rudarstvo i industriju

 

2.    Informacija o odluci o poskupljenju plina.

 

3.    Razno

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu,ul. Hamdije Kreševljakovića br.3. (sala u kabinetu potrpredsjedavajućih Doma, soba 103/1 )

 

PREDSJEDATELJ ODBORA

 

                                                                                                                              Safer Demirović, v.r.