29. Listopad. 2019.

U skladu sa člankom  49. stavkom  3. a u svezi sa člankom 65. Poslovnika  Zastupničkoga  doma  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 5. sjednicu Mandatno-imunitetskog povjerenstva Zastupničkoga   doma Parlamenta Federacije BiH za utorak,29.10.2019. godine, sa početkom rada u 9,30  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Verificiranje mandata zastupnicima  Zastupničkoga  doma Parlamenta Federacije BiH  

    

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., u Ovalnoj Sali Gradskog vijeća.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Asim Kamber,s.r.