20. Studeni. 2019.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

8. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu i četvrtak, 20. i 21. studenog 2019. godine u 10 sati.

Za  8. redovitu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,

2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata – skraćeni postupak,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije gospodarskih društava i banaka u FBiH, predlagatelj: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,

4. Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,

5. Nacrt Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH,

6. Nacrt Zakona o veterinarstvu,

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realiziranje Projekta Javni prijevoz Sarajevo,

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za financiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo Brdo – Medakovo,

9. Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna FBiH za 2019. godinu za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine,

10. a)Izvješćeo stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2016. godinu,

b) Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2017. godinu,

c) Izvješće o stanju poljoprivrede („Zeleno izvješće“) u FBiH za 2018. godinu,

11. a) Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu,

b) ) Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu,,

c) Izvješće o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

12. Godišnje izvješće o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

13. Godišnje izvješće VSTV-a BiH za 2018. godinu,

14. Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužiteljstava u FBiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom u FBiH u razdoblju 01.01.-31.12.2018. godine,

15. Izbori i imenovanja

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3. 

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ

Mirsad Zaimović