17. Prosinac. 2019.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoa doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

 

9. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu, 17. i 18. prosinca 2019. godine u 10 sati.

 

Za  9. redovitu sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u FBiH – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – žurni postuapk,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH -  žurni postupak,
 4. Prijedlog Proračuna FBiH za 2020. godinu – žurni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2020. godinu – žurni postupak,
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu
 8. Prijedlog Financijskog plana-Proračuna FERK-a za 2020. godinu.

 

Dnevni red ove sjednice će biti proširen sljedećim materijalima:

 

 • Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku, žurni postupak
 • Informacija o produženju važenja Srednjoročne strategije razvitka poljoprivrednog sektora u FBiH za razdoblje 2015. – 2019. godine do kraja 2020. godine
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak za realizaciju Projekta Živinice regionalna deponija za kruti otpad

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ

Mirsad Zaimović