29. Siječanj. 2020.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoa doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

10. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu,  29.  siječnja 2020. godine u 10 sati.

Za  10. redovitu sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH – žurni postuapk,
 3. Prijedlog Zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, predlagatelj: Meliha Bijedić -  žurni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u FBiH, predlagatelj: Lana Prlić – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu u FBiH, predlagatelj: Irfan Čengić – skraćeni postupak,
 7. Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu u FBiH,
 8. Nacrt Zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,
 9. Nacrt Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,
 10. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH,
 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo – Dio 2,
 12.  a)Izvješće o radu i poslovanju RTV FBiH za 2014. godinu,
 13. Izbori i imenovanja

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ

Mirsad Zaimović