19. Veljača. 2020.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

 

11. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu 19.02.2020. godine u 10 sati.

Za 11. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – žurni postupak,

 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o odvjetništvu FBiH – skraćeni postupak,

 3. Prijedlog Zakona o stečaju,

 4. Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH,

 5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu,

 6. Program rada Vlade Federacije BiH za 2020. godine,

 7. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2018. godini i planovima gospodarenja šumama za 2019. godinu,

 8. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj -lipanj 2019. godine,

 9. Specijalno izvješće o zabrani tjelesnog kažnjavanja djeteta u Bosni i Hercegovini,

 10. a) Kvartalno izvješće o dugu Q4/2018,

b) Kvartalno izvješće o dugu Q1/2019,

c) Kvartalno izvješće o dugu Q2/2019,

d) Kvartalno izvješće o dugu Q3/2019,

 1. Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije trezorskih zapisa (9M) na dan 22.10.2019. godine,

 2. Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije (7Y) obveznica

 3. Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije obveznica na dan 03.12.2019. godine,

 4. Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017. godinu,

 5. a) Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu,

b) Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu,

c) Izvješće o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu,

 1. Izbori i imenovanja.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

S poštovanjem,

 

                                                                                      PREDSJEDATELJ

                                                                                       Mirsad Zaimović