26. Veljača. 2020.

Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Povjerenstvo za jednakopravnost spolova su 26.02.2020. održale radni sastanak sa predstavnicima iz Westminsterske fondacije za demokraciju (WFD), programskim menadžerom Ivanom Radojevićem, Azrom Dizdar predstavnicom Westminsterske fondacije za demokraciju BiH, te eksperticama angažiranim od strane WFD za  post-legislativno izvještavanje Majdom Halilović i Maidom Ćehajić – Čampara

Westimsterska fondacija za demokraciju daje podršku Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Povjerenstvu za jednakopravnost spolova  Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u jačanju procesa post-legislativnog nadzora nad zakonom, te je saradnja i uključenost u Projektu post-legislativnog nadzora  u toku od Listopada 2019. godine.

Na sastanku je predstavljen dosadašnji uspjeh Projekta u kojem je uključeno osam parlamenata iz država regiona Zapadnog Balkana. Također,  razmotreni su naredni koraci Projekta i  dogovorena buduća saradnja u cilju jačnja nadzora nad  zakonom.

Povjerenstvo za zaštitu ljudskih sloboda i Povjerenstvo za jednakopravnost spolova su predstavile svoj dosadašnji angažman, te još jednom potvrdile svoju uključenost u projektu Westminsterske fondacije za demokraciju.