25. Ožujak. 2020.

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

12. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu  25.03.2020. godine u 10 sati.

Za 12. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru pristojbi i naknada u Federaciji BiH – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmenama i dopuni Zakon o inspekcijama FBiH – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu – skraćeni postupak,
 4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
 5. Nacrt Zakona o provođenju odluka sudova,
 6. Nacrt Zakona o likvidacijskom postupku,
 7. Prijedlog Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
 8. a) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Gradina“ gospodarskom društvu VE GRADINA d.o.o. Tomislavgrad,

b) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE BALJCI gospodaskom društvu „TOMKUP“ d.o.o. Tomislavgrad,

c) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE PAKLINE 2 gospodarskom društvu KAMEN –DENT d.o.o. Mostar,

 1. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Orlovača“ gospodarskom društvu HB WIND d.o.o. Livno,
 2. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Ivovik“ gospodarskom društvu VE IVOVIK d.o.o. Sarajevo,
 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta gradskih prometnica Sarajevo,
 2. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2020. godinu,
 3. Izvješće o radu Vlade FBiH za 2019. godinu,
 4. a) Izvješće o radu za 2016. godinu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo,

b)  Izvješće o poslovanju za 2017. godinu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo,

c) Izvješće o radu za 2018. godinu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo,

 1. a) Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine,

b) Informacija o stanju stanju sigurnosti na području Federacije BiH za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine,

 1. Izbori i imenovanja

 

S poštovanjem,

PREDSJEDATELJ

Mirsad Zaimović