10. Prosinac. 2020.

Izvješće o post-zakonodavnom nadzoru izabranih članova Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji izrađen je uz podršku i inicijativu Povjerenstva za rodnu ravnopravnost Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD).

WFD sprovodi regionalni parlamentarni program sa ciljem jačanja saradnje među osam parlamenata Zapadnog Balkana. Uspostavljena je HUGEN - regionalna mreže radnih tijela za ljudska prava i rodnu ravnopravnost. Program se sprovodi od Travnja 2019. do Studenog 2021. godine, uz podršku Ministarstva inozemnih poslova Kraljevine Norveške. Članovi komisija i stručne službe ovih povjerenstava Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine učestvuju aktivno u programu od početka.

Ovo izvješće o post zakonodavnom nadzoru izabranih članova Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji FBIH izrađeno je u suradnji Povjerenstva za ljudska prava, Povjerenstva za rodnu ravnopravnost ZDPFBIH i Westminsterske fondacije za demokratiju (WFD).

Mreža odbora za ljudska prava i ravnopravnost spolova na Zapadnom Balkanu HUGEN (Human Rights and Gender) osnovana je kao neformalna parlamentarna mreža, na dobrovoljnoj osnovama i principima, u listopadu 2019. godine na konferenciji na Cetinju, sa ciljem da unaprijedi postojeće i razvije nove mehanizme za regionalnu parlamentarnu suradnju u oblasti ljudskih prava i rodnih pitanja u regionu Zapadnog Balkana kao i da pomogne u razvijanju snažnijeg parlamentarnog nadzora nad ljudskim pravima i rodnim zakonima i politikama.

Jedna od prvih aktivnosti HUGEN mreže jeste podrška parlamentima u pilotiranju procesa post zakonodavnog nadzora. Tokom studenog 2019. godine, organizovan je kurs Instituta naprednih pravnih studija Londonskog univerziteta o post zakonodavnom nadzoru za zastupnice i zastupnike i stručne službe parlamenata. Rezultat ovog procesa je bio izbor zakona koji je kasnije bio analiziran, kao i izrada izvješća o post zakonodavnom nadzoru koji je podrazumijevao participativan i otvoren proces konsultacija sa involviranim akterima.

Komisija za rodnu ravnopravnost ZDPFBIH je odlučila da se kroz projekat uradi post zakonodavni nadzor izabranih članova Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.  Westminster fondacija je za potrebe realizacije ovog istraživanja angažirala nezavisne ekspertkinje Majdu Halilović i Maidu Čehajić-Čampara.

Ovdje možete preuzeti Izvješće o post zakonodavnom nadzoru izabranih članova Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti