13. Siječanj. 2021.

Temeljem poglavlja VII. i XVI. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

 

18. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 26.01.2021. godine u 10 sati.

 

Za 18. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade Federacije BiH vezano za posljedice djelovanja epidemije koronavirusa Covid – 19 na privredu i zdravstvo u Federaciji BiH,
 2. Prijedlozi zaključaka koji proizilaze iz odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i (AP 3683/20 i U-10/19) i presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (U-24/16 i U-16/18),
 3. Prijedlog Zakona o stečaju – žurni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima,
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH,
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama,
 8. Prijedlog Zakona o provođenju odluka sudova,
 9. Nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača u Federaciji BiH, predlagatelj Sabina Ćudić,
 10. Prijedlog  zaključka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za razdoblje 2021.-2024. godina,
 11. Prijedlog Odluke o nabavci prostorija za smještaj Federalnog ministarstva financija – Porezna uprava FBIH u Tuzli, Orašju i Bosanskoj Krupi,
 12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunardone banke za obnovu i razvitak  (IBRD) za realizaciju Projekta oporavka i potpore tvrtkama,
 13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o kreditnoj liniji (Makrofinancijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu) između Europske unije (kao zajmodavca) i Bosne i Hercegovine  (kao zajmoprimca) i Centralne banke Bosne i Hercegovine (kao agenta zajmoprimca),
 14. Izvješće o izvršenju Proračuna Federanog tužiteljstva za 2019. godinu,
 15. Dokument okvirnog Proračuna Federacije BiH za razdoblje 2021.-2023. godina,
 16. Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije  (7Y) obveznica na dan 22.09.2020. godine,
 17. Kvartalno izvješće o dugu Q3/2020,
 18. Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 17.11.2020. goidne,
 19. Usuglašavanje Prijedloga Zakona o dopunama Zakona o proračunima u FBiH,
 20. Izbori i imenovanja.

 

Sjednica će biti održana putem Cisco Webex platforme.

 

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                        PREDSJEDATELJ

                                                                                                                                         Mirsad Zaimović