26. Siječanj. 2021.

Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja javna saslušanja revidiranih subjekata/korisnika Proračuna  u Federaciji Bosne i Hercegovine  u razdoblju od 29.01. 2021. do 03.02.2021. godine.

Javnim saslušanjima će nazočiti članovi Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju Parlamenta Federacije BiH raspoređeni po grupama, predstavnici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, predstavnici revidiranih proračunskih korisnika kao i predstavnici Centra civilnih inicijativa.

Klikom na link: Pregled grupa i raspored revidiranih subjekata u Federaciji BiH po grupama