Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon:
Centrala: + 387 33 219 190

ZASTUPNIČKI DOM

Mirsad Zaimović, predsjedatelj
Tel: 263 585
Fax: 223 623
e mail: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

Mladen Bošković, dopredsjedatelj
Tel: 225-321, 226-655
Fax: 203-232

Životopis
e mail: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

Ivan Miličević,  tajnik
Tel: +387 33 209 720
e mail:  ivan.milicevic@parlamentfbih.gov.ba