Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon:
Centrala: + 387 33 219 190

ZASTUPNIČKI DOM

Mirsad Zaimović, predsjedatelj
Tel: 263 585
Fax: 223 623
e mail: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

Mladen Bošković, dopredsjedatelj
Tel: 225-321, 226-655
Fax: 203-232
e mail:

Stela Ibrović, v.d. tajnik
Tel: 209-720
Fax: 223-623
e mail: stela.ibrovic@parlamentfbih.gov.ba