05. Veljača. 2021.

Danas je u Mostaru održana Konferencija predsjedavajućih parlamenata u Bosni i Hercegovini (BiH), na kojoj je usvojen Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa europskih integracija. Tom prilikom potpisana je Zajednička izjava u kojoj su najviši predstavnici parlamenata u BiH izrazili posvećenost i spremnost da poduzmu mjere na provođenju Plana prioriteta i na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišlјenja Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji (EU).

 

Konferencija je održana u okviru tvining projekta „Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima europskih integracija“, koji financira EU, a sudjelovali su članovi kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), predsjednici i zamjenici predsjednika oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Osim čelnika parlamenata u BiH, na sastanku su sudjelovali i šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler, kao i predstavnici Narodne skupštine Mađarske, Parlamenta Austrije i Hrvatskog sabora, koji provode projekat. Sudionici sastanka razmatrali su Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa europskih integracija kojeg je predstavio rukovoditelj projekta iz države članice EU Zoltán Horváth.

 

U uvodnom obraćanju sudionicima sastanka, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović pozdravio je sve europske procese koji imaju za cilj pridruživanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i NATO-u kao i projekte gdje se mogu preuzeti bogata iskustava zemalja članica Europske unije. Naglasio je bezrezervnu podršku i suglasnost za Plan prioriteta u cilju ubrzanja europskog puta BiH, posebno kada je riječ o ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.

 

Ističući u svom obraćanju ulogu parlamenata u BiH kao ključnu u procesu europskih integracija BiH, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler podvukao je da parlamenti imaju ogromnu ulogu u implementaciji pravne stečevine EU. Prema riječima veleposlanika Sattlera, ovaj projekat predstavlja odličan alat za prenošenje najboljih praksi iz parlamenata država članica EU.

 

Veleposlanik Sattler pozdravio je napredak koji je BiH učinila u procesu EU integracija, te upozorio na sporost u donošenju reformskih zakona kojim se ispunjavaju prioriteti iz Mišljenja Europske komisije, posebno Zakona o javnim nabavkama, Zakona o sukobu interesa i Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću. S tim u vezi, veleposlanik Sattler pozvao je najviše predstavnike parlamenata u BiH da ovu, 2021. godinu, iskoriste za provođenje neophodnih reformi, te obećao da će EU nastaviti da pruža punu podršku i pomoć BiH.

 

Sudionicima sastanka obratili su se i veleposlanici Mađarske, Austrije i Hrvatske, kao i rukovodstvo Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, kao i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić.

Tijekom sastanka ocijenjeno je da Plan prioriteta za parlamente u BiH predstavlja strateški dokument, čiji je cilj rješavanje najhitnijih zadataka kako bi parlamenti u BiH, kao klјučni akteri, bili u mogućnosti da pruže strateške smjernice u procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine, te daju puni doprinos realizaciji 14 prioriteta iz Mišlјenja Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

 

Planom prioriteta nastoji se doprinijeti blagovremenoj i efikasnoj pripremi parlamenata u BiH za suočavanje s nadolazećim izazovima, posebno u kontekstu stjecanja statusa zemlјe kandidatkinje i otvaranja pregovora BiH o pristupanju EU. Plan je usmjeren na slјedeće klјučne oblasti parlamentarnog funkcioniranja:

 

  • osiguravanje adekvatnog funkcioniranja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Europskog parlamenta;
  • osiguravanje adekvatnog funkcioniranja mehanizma suradnje za parlamente u BiH u kontekstu europskih integracija, kako bi se omogućila stalna politička i administrativna koordinacija i razmjena informacija kroz ponovno pokretanje i jačanje suradnje na nivou Konferencije predsjedavajućih, Parlamentarnog foruma za europske integracije, suradnje između sektorskih povjerenstava, suradnje na administrativnom nivou i drugih oblika ad hoc foruma;
  • osiguravanje efikasne aktivnosti nadzora nad radom vlada u oblasti europskih integracija;
  • unapređenje parlamentarnog postupka usklađivanja zakonodavstva;
  • unapređenje uloge parlamenata u podizanju svijesti javnosti o procesu europskih integracija;
  • jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva i drugim stranama zainteresiranim za teme vezane za proces europskih integracija;
  • unapređenje općeg administrativnog okvira kako bi parlamenti u BiH mogli efikasno izvršavati zadatke u procesu europskih integracija. (cjelokupan sadržaj dokumenta možete pročitati ovdje)

 

Najviši predstavnici parlamenata u BiH usvojili su i potpisali Zajedničku izjavu (tekst Zajedničke izjave možete pročitati ovdje) u kojoj su postigli suglasnost o tekstu Plana prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa europskih integracija, te izrazili posvećenost poduzimanju mjera za provođenje Plana prioriteta smatrajući da je ovaj dokument od velikog značaja na putu europskih integracija Bosne i Hercegovine. Potpisivanjem Zajedničke izjave najviši predstavnici parlamenata u BiH obvezali su se da će do kraja veljače 2021. godine dostaviti Plan prioriteta svom Domu, odnosno Skupštini, u skladu sa procedurom propisanom internim dokumentima svakog od parlamenata u BiH.

 

U drugom dijelu Konferencije, održan je i sastanak tajnika parlamenata u BiH sa predstavnicima tvining projekta i Delegacije EU na kojem je tajnik Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ivan Miličević, istakao da ovaj Dom stoji na raspolaganju za svaki vid suradnje kako bi u što kraćem roku izvršili sve naše obveze na putu Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama.

 

Podršku u provođenju Plana prioriteta za parlamente u BiH, predstavnici parlamenata će dobiti kroz projekat „Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima europskih integracija“, koji financira EU.