10. Veljača. 2021.

Sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH

 

                                                                         S A Z I V A M

 

19. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 24. veljače 2021. godine u 10:00 sati.

Za 19. redovitu sjednicu predlažem slijedeći

 

                                                                      D N E V N I  R E D

 

 1. Nacrt Zakona o odvjetništvu Federacije BiH,
 2. Nacrt Zakona o vještacima u Federaciji BiH,
 3. Nacrt Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku,
 4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga,
 5. Nacrt Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Srednjoročni program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za razdoblje  2020. – 2023. godine,
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između BiH i Europske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta izgradnje dionica autoceste Medakovo – Poprikuše na Koridoru Vc,
 8. Izvješće o poslovanju JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu,
 9. Izvješće o poslovanju BH Gasa d.o.o Sarajevo za 2019. godinu,
 10. Godišnje izvješće Društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za 2019. godinu,
 11. Izvješće Federalnog pravobraniteljstva za 2018. godinu,
 12. Informacija o donošenju odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda od interesa za Federaciju BiH,
 13. Informacija o planu cijepljenja protiv COVID – 19 u Federaciji BiH,
 14. Kvartalno izvješće o dugu Q4/20,
 15. Informacija o usvojenim zaključcima s Konferencije predsjedatelja parlamenata u BiH;
 1. Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa europskih integracija,
 2. Zajednička izjava članova Kolegija parlamenata u BiH,
 1. Izbori i imenovanja.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                PREDSJEDATELJ

                                                                                                 Mirsad Zaimović