16. Ožujak. 2021.

20. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 30. ožujka 2021. godine u 10 sati, putem Cisco Webex platforme.

 

Za 20. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog stožera Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH, predlagatelj Goran Akšamija – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Programa rada Vlade FBiH za 2021. godinu,
 7. Izvješće o radu Vlade FBiH za 2020. godinu,
 8. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BIH za 2021. godinu,
 9. Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine,
 10. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2020. godinu,

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za transfuzijsku  medicinu Federacije BiH za 2021. godinu,

 1. a) Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2019. godinu,

b) Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i  Hercegovine za 2020. godinu,

c)Preporuka ombudsmana za ljudska prava BiH,

 1. Godišnji plan zaduživanja za 2021. godinu,
 2. Strategija upravljanja dugom 2021.-2023. godina,
 3. Izbori i imenovanja.

 

 

 

 

 

                                                                                                                PREDSJEDATELJ

 

                                                                                                                 Mirsad Zaimović