11. Svibanj. 2021.

Sukladno članku 96., te poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

 

S A Z I V A M

 

22. redovitu sjednicu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 26. svibnja 2021. godine u 10 sati.

 

Za 22. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog stožera Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, predlagatelj Amela Kuskunović – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku, predlagatelji Sanela Klarić i Vibor Handžić - skraćeni postupak
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Obiteljskog zakona FBiH,
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH,
 8. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima,
 9. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH,
 10. Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje,
 11. Nacrt Zakona o ustanovama socijalne skrbi Federacije BiH,
 12. Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,
 13. Izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu,
 14. Izvješća Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o realizaciji Strategije prometa Federacije BiH i provedbi Zakona o cestama u Federaciji BiH,
 15. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2020. godine,
 16. Izbori i imenovanja.

 

PREDMET: Dopuna dnevnog reda 22. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH

 

Poštovani,

Poziv za 22. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH sa prijedlogom dnevnog reda upućen Vam je 11.05.2021. godine.  Ovim putem Vas obavještavam da će prijedlog dnevnog reda ove sjednice biti proširen sljedećim materijalom:

Dopis Vlade Federacije BiH od 20.04.2021. godine, kojim se traži uvrštavanje ove točke u dnevni red, ste dobili.

 

Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                PREDSJEDATELJ

                                                                                                                 Mirsad Zaimović