08. Lipanj. 2021.

Zastupnik i član Povjerenstva za evropske integracije Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Marijan Klaić, učestvovao je danas u radu druge međuparlamentarne online konferencije povjerenstava parlamenata u BiH koje se bave europskim integracijama.

Organizator i domaćin ove konferencije su bili članovi Povjerenstva za europska pitanja Hrvatskog sabora, zajedno sa predstavnicima Povjerenstava za europske poslove Narodne skupštine Mađarske i austrijskog Parlamenta. Učesnici konferencije su također bili članovi Zajedničkih povjerenstava za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH, Povjerenstva za europske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i  Povjerenstva za europske integracije Skupštine Brčko Disktrikta.

Događaj je organizovan u okviru EU tvining projekta „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima BiH u poslovima europskih integracija“ u cilju jačanja suradnje i koordinacije. S obzirom da su Austrija, Mađarska i Hrvatska zemlje članice EU voditelji ovog projekta, cilj je bio da se razmjene mišljenja i iskustava parlamentarnih tijela u ovoj oblasti.

Tokom konferencije razgovarano je o radu povjerenstava za europske integracije i samoj ulozi parlamenata u BiH, posebno kada je riječ o ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Poseban akcent je stavljen na Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, te uloge povjerenstava  za EU u njegovoj provedbi.

Tokom diskusije istaknuta je važnost potrebe ispunjavanja prioriteta u svrhu dobijanja statusa kandidata, donošenje državnog Programa integrisanja i jačanja suradnje između vlade i parlamenta. Istaknuta je apsolutna potpora zemalja članica EU – Austrije, Mađarske i Hrvatske, Bosni i Hercegovini na njenom europskom putu, kao i nastavak suradnje parlamentarnih tijela.