Sjednica je počela u 16.28.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić.

Predsjedatelj Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Belma Pojskić, Adnan Efendić, Adisa Kokić-Hinović, Elzina Pirić, Jelka Milićević i Mijo Krešić.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zapisnik 1. redovite sjednice usvojen je bez primjedbi.

Zastupnik Hamdija Abdić pokrenuo je inicijativu. S 65 glasova za, bez glasova protiv i s dva suzdržana glasa, usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

za održavanje izvanredne sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH na temu „Humanitarno sigurnosna situacija na području Unsko- sanskog kantona, Federacije BiH i BiH vezano za migrantsku krizu“.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnoga reda.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma dostavilo je dopis, kojim povlači Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša. Ministar MUP-a Aljoša Čampara dostavio je dopis s  prijedlogom da točke dnevnoga reda, koje se odnose na izvješća Federalnog ministarstva unutarnjih poslova  (točke od 4. do 11.) budu razmatrane na narednoj sjednci, jer ministar nije u mogućnosti nazočiti današnjem zasjedanju.

Usljedila je rasprava  u kojoj su sudjelovali: Damir Mašić, Dževad Adžem, Salko Zildžić, Irfan Čengić, Munib Jusufović, Samer Rešidat, Sabina Ćudić, Sanela Prašović-Gadžo i Ahmed Džubur. Eldin Vrače u ime Kluba  samostalnih zastupnika tražio je stanku 20 minuta.

Nakon stanke, premijer Vlade Federacije, a sukladno članku 105. Poslovnika povukao je točke: 1. Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša, te točke od 4. do 11. : Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2015.godinu; Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2015. godinu; Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2016.godinu; Informacija o stanju sigurnsoti na području Federacije BiH za 2016. godinu; Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2017.godinu; Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine; Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za  razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine; Informacija o stanju sigurnsoti na području  Federacije BiH za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine.

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o dnevnome redu.

S 60 glasova za, jednim glasom protiv i s četiri suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

 

 

 

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta poboljšanja energetske učinkovitosti u Javnoj ustanovi  Kantonalna bolnica Zenica,
  2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc- treći dio.

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta poboljšanja energetske učinkovitosti u Javnoj ustanovi  Kantonalna bolnica Zenica,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Sanela Klarić, Miralem Galijašević, Senaid Begić i Alma Kratina.

 

S 66 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, Zastupnički dom donio je Odluku o prihvaćanju zaduženja o Ugovoru po zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta poboljšanja energetske učinkovitosti u Javnoj ustanovi  Kantonalna bolnica Zenica.

 

Sanela Klarić predložila je zaključak u svezi ove točke dnevnoga reda,  gdje bi se ovaj Projekt energetske učinkovitosti provodio kroz uvjet provođenja principa cirkularne ekonomije i zelenih javnih nabavki, a koji na temelju pojedinačnog očitovanja nije usvojen (40 glasova za, 25 glasova protiv i pet suzdržanih glasova).

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc- treći dio.

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 68 glasova za, jednim glasom protiv i bez suzdržanih glasova, Zastupnički dom donio je Odluku o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc- treći dio.

 

Irfan Čengić predložio je zaključak vezan za izočnost  ministra unutarnjih poslova koji na taj način opstruira informiranje o radu i sigurnosti Zastupničkoga doma, a koji pojedinačnim očitovanjem nije usvojen (30 glasova za, 19 glasova protiv i s 10 suzdržanih glasova).

 

Predsjedatelj je zaključio rad 2. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH  u 18.32.  

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                         PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA DOMA                                                ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

             

                       Stela Ibrović                                                                      mr.sci.  Elvir Karajbić

Zapisnici sa sjednica