Sjednica je počela u 11.31.

Sjedniciom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nasiha Pozder, Zlatko Ercegović, Amor Mašović, Bahrudin Šarić, Ivan Boban, Sanela Klarić, Elzina Pirić, Husein Topčagić, Azmir Husić, Safer Demirović, Goran Opsenica i Faika Mujanović- Glamočanin.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Predsjedatelj  je izvjestio Dom da su zastupnici Zlatko Ercegović, Mile Atlagić, Meliha Bijedić, Nedžad Šećić i Hasan Muratović istupili iz Kluba zastupnika SDP, te će ubuduće nastupati nao neovisni zastupnici.

Zapisnici Konstituirajuće, 2. i 3. izvanredne sjednice usvojeni su bez primjedbi.

U ime klubova zastupnika Naše stranke i SDP, zatražena je stanka 15 minuta.

Stanka

Nakon stanke prešlo se na izmjene i dopune dnevnoga reda.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnoga reda sudjelovali su: Mirsad Zaimović, Senaid Begić, Irfan Čengić, Salmir Kaplan, Hasan Muratović, Tahir Nuhić i Albin Muslić.

Prijedlog Irfana Čengića da se u dnevni red uvrsti točka – Nacrt Zakona o financiranju športskih reprezentacija nije usvojen (30 glasova za, 17 glasova protiv i  21 suzdržani glas).

Prijedlog Melike Mahmutbegović da se u dnevni red uvrsti točka  - Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode usvojen je s 58 glasova za, jednim glasom protiv i s devet suzdržanih glasova.

Mirsad Čamdžić predložio je da se u dnevni red uvrsti točka – Izvješćeo radu Vlade Federacije BiH za 2018. godinu a što nije usvojeno (24 glasa za, 27 glasova protiv i s 16 suzdržanih glasova).

            Senaid Begić i  Tahir Nuhić u ime klubova  zastupnika SDP i A-SDA predložili su da se sa dnevnog reda skine točka – Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, a što nije usvojeno (26 glasova za, 24 glasa protiv i s 19 suzdržanih glasova).

Prijedlog da se Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode razmatra po žurnome postupku, usvojen je s 63 glasa za, sedam glasova protiv i s jednim suzdržanim glasom.

 

            S 63 glasa za, 12 glasova protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

 

 

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije  BiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH,
 5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o vodama,
 6. Nacrt Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u Federaciji BiH,
 7. Nacrta Zakona o zaštiti zraka,
 8. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova,
 9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH,
 10. Nacrt Zakona o sudbenoj policiji u Federaciji BiH,
 11. Programa rada Vlade Federacije BiH  za 2019. goidnu,
 12. Prijedlog Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka industrije građevinskog materijala Federacije BiH za razdoblje 2018.-2025. godina,
 13. Prijedlog Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka drvne  industrije Federacije BiH za razdoblje 2018.-2025. godina,
 14. Prijedlog Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka metalnog i elektro sektora  Federacije BiH za razdoblje 2018.-2025. godina,
 15. a) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine,

b) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.07.- 31.12.2017. godine,

c) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

d) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine,

e) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. godine,

     16. Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Federacije

           BiH za 2018. godinu,

     17. Analitičko izvješće o  radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH  za 2018. godinu,

     18. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog  osiguranja  i reosiguranja

           Federacije BiH  za 2018. godinu (konsolidirani) i Izvješće o izvršenju Financijskog

           plana  Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I),

     19. Izvješće o radu za 2018. godinu:

           a) Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih lica – Drin,

           b) Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići,

           c) Zavoda za zbrinjavanje mentalno  invalidne djece i omladine – Pazarić,

           d) Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine  Sarajevo, sa Izvješćem o

               finansijskom poslovanju  za 2018. godinu,

          e) Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški,

     20. Izvješće o poslovanju Agencije za bankarstvo  Federacije BiH za 2018. godinu, s

           Informacijom o subjektima bankarskog sustava Federacije BiH  s stanjem na dan

           31.12.2018. godine  i Izvješće o radu ombudsmana za bankarski sustav  Federacije

           BiH,

     21. Informacija o stanju u ZD rudnicima uglja koja posluju u sastavu Koncerna JP

           Elektroprivreda  BiH d.d. Sarajevo, s pregledom rezultata u razdoblju 2009.-2017.

           godina i Analiza upravljanja rudnicima s pregledom rezultata u razdoblju 2009.-2017.

           godina,

    22. Izbori i imenovanja.

 

Predsjedatelj je predložio, a što je s 56 glasova za, 10 glasova protiv i s šest suzdržanih glasova usvojeno, da se o svim točkama dnevnoga reda sjednice očituje nakon rasprava.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – žurni postupak,

 

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je ministrica Jelka Milićević.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 1. Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je Sanjin Pečarac.

Prije otvaranja rasprave, potpredsjedatelj je, temeljem članka 172. stavak 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i opsežnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se očituju da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je s 56 glasova za, 11 glasova protiv i s jednim suzdržanim glasom usvojeno.

U raspravi su sudjelovali: Sabina Ćudić, Irfan Čengić, Meliha Bijedić, Mujo Hasić, Hajrudin Žilić, Damir Mašić, Husein Rošić, te predstavnik Ministarstva.

 

 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije  BiH – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je Hanka Mušinbegović, pomoćnica federalnog ministra prostornoga uređenja.

Prije otvaranja pretresa, potpredsjedatelj je, temeljem članka 172. stavak 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i opsežnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se očituju da li će se razmatrati po skraćenome postupku, a što je s 50 glasova za, sedam glasova protiv i s tri suzdržana glasa usvojeno.

U raspravi su sudjelovali: Miomirka Melank i Hasan Muratović.

 

 1. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Zukić.

Predstavnik Obrtničke komore Federacije BiH Željko Babić dao je obrazloženje.

U raspravi su sudjelovali: Irfan Čengić, Osman Ćatić, Ahmed Džubur, Miomirka Melank, Nedžad Šećić, Senaid Begić, Nihad Čolpa, i ministar Zukić.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o vodama,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je Hazima Hadžović, pomoćnica ministra poljoprivrede, vodoprovrede i šumarstva.

U raspravi su sudjelovali: Albin Muslić, Adia Kokić-Hinović, Alma Kratina, Mira Grgić, Hasan Muratović, Osman Ćatić i Nijaz Helez.

 

 

 

 1. Nacrt Zakona o poticanju razvitka malog gospodarstva u Federaciji BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi je sudjelovala Alma Kratina.

 

 1. Nacrt Zakona o zaštiti zraka

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Senaid Begić i Alma Kratina.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 1. Nacrt Zakona o sudbenoj policiji u Federaciji BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 1. Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu,

 

Program rada dostavila je Vlada Federacije BiH.

Program rada razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je premijer Fadil Novalić.

U raspravi su sudjelovali: Mirsad Čamdžić, Damir Mašić, Irfan Čengić, Dževad Adžem, Mara Đukić, Jasmina Zubić, Mirvet Beganović i Miomirka Melank.

 

 1. Prijedlog Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka industrije građevinskog materijala Federacije BiH za razdoblje 2018.-2025. godina,

 

Prijedlog Akcijskog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Akcijskog plana razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 1. Prijedlog Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka drvne industrije Federacije BiH za razdoblje 2018.-2025. godina,

 

Prijedlog Akcijskog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Akcijskog plana razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi je sudjelovao Nijaz Helez.

 

 1. Prijedlog Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka metalnog i elektro sektora Federacije BiH za razdoblje 2018.-2025. godina,

 

Prijedlog Akcijskog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Akcijskog plana razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

Predsjedatelj je prekinuo rad sjednice u 15.38.

 

* * *

 

NASTAVAK 4. REDOVITE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARALMENTA FEDERACIJE BIH, održane 11.09.2019. godine

 

 

Sjednica je počela u 11.31.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nasiha Pozder, Zlatko Ercegović, Amor Mašović, Bahrudin Šarić, Ivan Boban, Sanela Klarić,  Husein Topčagić, Goran Opsenica

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelji je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

 

 1. a) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za   upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine,

b) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.07.- 31.12.2017. godine,

c) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

d) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine,

e) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. godine,

 

Izvješće je dostavila Vlada Federacije BiH.

Predstavnik Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Kenan Kapo dao je dodatno obrazloženje.

U ime Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi su sudjelovali: Sanela Prašović Gadžo, Irfan Čengić, i ravnatelj Federalne agencije.

 

 1. Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Federacije  BiH za 2018. godinu,

 

Izvješće je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 

 

 

 1. Analitičko izvješće o  radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu,

 

       Analitičko izvješće je dostavila Vlada Federacije BiH.

Analitičko izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH obrazlagao je Alija Aljović.

 U raspravi su sudjelovali: Irfan Čengić, Mirsad Čamdžić, Jasmina Zubić, Alma Kratina, Nijaz Helez, Eldar Čomor, Hasan Muratović i Sabina Ćudić.

 

 1.  Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidirani) i Izvješće o izvršenju Financijskog plana  Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I),

 

Izvješće je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi je sudjelovao Senaid Begić.

 

19. Izvješće o radu za 2018. godinu:

           a) Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih lica – Drin,

           b) Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići,

           c) Zavoda za zbrinjavanje mentalno  invalidne djece i omladine – Pazarić,

           d) Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine  Sarajevo, sa Izvješćem o

               finansijskom poslovanju  za 2018. godinu,

          e) Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški,

 

 

 1. Izvješće o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih lica – Drin;

        Materijale su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

        U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 1. Izvješće o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići;

Matarijale su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

         U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 1. Izvješće o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje mentalno  invalidne djece i omladine – Pazarić;

Matarijale su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Mira Grgić i Kenela Zuko.

 

 1. Izvješća o radu za 2018. godinu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine  Sarajevo, s Izvješćem o financijskom poslovanju  za 2018. godinu;

Materijale su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi je sudjelovala Jasmina Zubić.

 

 1. Izvješće o radu za 2018. godinu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški;

Materijele su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

Na kraju rasprava Domu se obratio ravnatelj Zavoda Pazarić, Redžep Salić.

Predsjedatelj Zaimović predložio je da se u tijeku stanke sastane mjerodavno radno tijelo i predloži zaključke.

 

 

 1. Izvješće o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu, s Informacijom o subjektima bankarskog sustava Federacije BiH  s stanjem na

           dan 31.12.2018. godine  i Izvješće o radu ombudsmana za bankarski sustav

           Federacije BiH,

 

Izvješće o radu dostavila je Vlada Federacije BiH.

Izvješće su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Agencije za bankarstvo dodatno obrazloženje dao je Jasmin Mahmuzić.

U raspravi su sudjelovali: Hajrudin Žilić, Irfan Čengić, Senaid Begić, Jasmina Zubić, i ravnatelj Agencije.

 

Stanka do 13.00.

 

Nakon stanka rad se nastavio po  21. točki dnevnoga reda.

 

 1. Informacija o stanju u ZD rudnicima uglja koja posluju u sastavu Koncerna JP

            Elektroprivreda  BiH d.d. Sarajevo, s pregledom rezultata u razdoblju 2009.-2017.

            godina i Analiza upravljanja rudnicima s pregledom rezultata u razdoblju 2009.-

            2017. godina,

 

Ispred Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije obrazlagao je Amir Haličević.

U ime  JP Elektroprovrede BiH  obrazlagao je Emir Aganović, te upriličio prezentaciju.

U ime Vlade Federacije BiH obrazlagao je premijer Fadil Novalić.

U ime Odbora za energetiku, rudarstva i industriju obrazlagao je Safer Demirović.

U raspravi su sudjelovali: Samer Rešidat, Safer Demirović, Alma Kratina, Miomirka Melank, Senaid Begić, Elzina Pirić, Eldin Vrače, Nermin Muzur, Irfan Čengić, Suad Kaknjo, Nihad Čolpa, Sabina Ćudić, Dževad Adžem, Mirvet Beganović, Goran Akšamija i Hasan Muratović.

Ispred Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije obratio se Stipo Buljan i odgovorio na neka pitanja.

 

 1. Izbori i imenovanja

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja je na svojoj sjednici (24.06.2019.) razmatralo: Prijedlog Odluke o sastavu Povjerenstva za Europske integracije Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i zamjenika predsjednika i pojednih članova u određenim radnim tijelima Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Dodatno obrazloženje dao je Mladen Bošković.

 

Data je stanka.

 

Nakon stanke prešlo se na glasovanje o točkama dnevnoga reda.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – žurni postupak,

 

S 72 glasa za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

 

 

 1. Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima – skraćeni postupak,

 

S 64 glasa za, 11 glasova protiv i s tri suzdržana glasa, usvojen je  Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima.

 

 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije  BiH – skraćeni postupak,

 

S 68 glasova za, bez glasova protiv i s osam suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije  BiH.

 

 1. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH,

 

Temeljem pojedinačnog očitovanja s 53 glasa za, 17 glasova protiv i s četiri suzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o vodama,

 

S 63 glasa za, pet glasova protiv i s osam suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana;

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o poticanju razvitka maloga gospodarstva u Federaciji BiH,

 

S 64 glasa za, tri glasa protiv i s šest suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o poticanju razvitka malog gospodarstva u Federaciji BiH, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana;

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o zaštiti zraka

 

S 64 glasa za, četiri glasa protiv i s četiri suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o zaštiti zraka, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana;

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova

 

S 61 glasom za, četiri glasa protiv i s pet suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

      Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

      prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će

      biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH,

 

S 60 glasova za, tri glasa protiv i s pet suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH,

te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

      Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

      prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će

  biti dostavljene u pisanom obliku

 

 

 1. Nacrt Zakona o sudbenoj policiji u Federaciji BiH,

 

S 60 glasova za, tri glasa protiv i s pet suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o sudbenoj policiji u Federaciji BiH, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

      Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

      prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će

  biti dostavljene u pisanom obliku

 

 1. Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu

 

S 54 glasa za, 18 glasova protiv i s tri suzdražana glasa, prihvaćen je  Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka industrije građevinskog materijala Federacije BiH za razdoblje 2018.-2025. godina,

 

S 65 glasova za, četiri glasa protiv i s četiri suzdržana glasa, usvojen je sljedeći

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Usvaja se Akcijski plan za realiziranje Strategije razvitka industrije građevinskog materijala FBiH za razdoblje 2018. – 2025.,

Zadužuje se Vlada FBiH da prati realiziranje Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka industrije građevinskog materijala FBiH, za razdoblje 2018. - 2025. godine i po potrebi izvješćuje Parlament FBiH,

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja

 

 1. Prijedlog Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka drvne industrije Federacije BiH za razdoblje 2018.-2025. godina,

 

S 65 glasova za, četiri glasa protiv i s pet suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

  

Z A K LJ U Č A K

 

Usvaja se Akcijski plan za realiziranje Strategije razvitka drvne industrije Federacije BiH za razdoblje 2018. – 2025.,

Zadužuje se Vlada FBiH da prati realiziranje Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka drvne industrije FBiH, za razdoblje 2018. - 2025. godine i po potrebi izvješćuje Parlament FBiH,

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 1. Prijedlog Akcijskog plana za realiziranje Strategije razvitka metalno i elektro sektora  Federacije BiH za razdoblje 2018.-2025. godina,

 

S 60 glasova za, četiri glasa protiv i s pet suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

  

Z A K LJ U Č A K

 

Usvaja se Akcisjki plan za realiziranje Strategije razvitka metalnog i elektro sektora Federacije BiH za razdoblje 2018. – 2025.,

Zadužuje se Vlada FBiH da prati realiziranje Akcijskog plana za realizaciju Strategije razvitka metalnog i elektro sektora FBiH, za razdoblje 2018. - 2025. godine i po potrebi izvješćuje Parlament FBiH,

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 1. a) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine,

b) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.07.- 31.12.2017. godine,

c) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

d) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine,

e) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. godine,

 

Temeljem pojedinačnog očitovanja, s 30 glasova za, 10 glasova protiv i s 33 suzdržana glasa nije usvojeno a)  Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine.

S 32 glasa za, 10 glasova protiv i s 23 suzdržana glasa nije usvojeno b) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.07.- 31.12.2017. godine,

S 30 glasova za,  12 glasova protiv i s 21 suzdržani glas nije usvojeno c)  Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

S 34 glasa za, 15 glasova protiv i s 22 suzdržana glas nije usvojeno d) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine,

S 33 glasa za, 17 glasova protiv i s 17 suzdržanih glasova nije usvojeno e) Izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. godine.

 

 1. Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Federacije  BIH za 2018. godinu,

 

S 54 glasa za, 15 glasova protiv i s četiri suzdržana glasa prihvaćeno je Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Federacije  BIH za 2018. godinu.

 

 1. Analitičko izvješće o  radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH  za 2018. godinu,

 

Analitičko izvješće o  radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH  za 2018. godinu, nije prihvaćeno (46 glasova za 18 glasova protiv i  10s suzdržanih glasova).

 

 1. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidirani) i Izvješće o izvršenju Financijkog plana  Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I),

 

Sa  59 glasova za, 10 glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, prihvaćen je  Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog  osiguranja  i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijkog plana  Federalnog fonda solidarnsoti za 2018. godinu (Anex I),

 

       19.  Izvješće o radu za 2018. godinu:

           a) Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih lica – Drin,

           b) Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići,

           c) Zavoda z azbrinjavanje maentalno  invalidne djece i omaldine – Pazarić,

           d) Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine  Sarajevo, sa Izvještajem o

               finansijskom poslovanju  za 2018. godinu,

           e) Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški,

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH nije prihvatio Izvješće o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih lica – Drin (48 glasova za, devet glasova protiv i 13 suzdržanih glasova)

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH nije prihvatio Izvješće o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidnih osoba  – Bakovići ( 43 glasa za, 11 glasova protiv i 17 suzdržanih glasova)

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH nije prihvatio Izvješće o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje  mentalno invalidne djece i omaldine Pazarić  (dva glasa za, 58  glasova protiv i 11 suzdržanih glasova)

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH nije prihvatio Izvješće o radu za 2018. godinu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo (38 glasova za, 17 glasova protiv i14 uzdržanih glasova).

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH nije prihvatio Izvješće o radu za 2018. godinu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški (37 glasova za, 15 glasova protiv i 17 suzdržanih glasova).

Odbor za rad i socijalnu zaštitu predložio je zaključke.

S 52 glasa za, 13 glasova protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da ponovno razmotri izvješća o radu za 2018. godinu:

 1. Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin,
 2. Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići,
 3. Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić,
 4. Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018.,
 5. Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški,

te da s nalazima Federalne uprave policije, Federalnog tužiteljstva i Ureda za reviziju institucija Federacije BiH podnese Izvješće Zastupničkome domu Parlamenta FBiH  u roku od 60 dana.

Zadužuje se Vlada FBiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo financija da Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić izdvoji neophodna interventna financijska sredstva za sezonu grijanja 2019.-2020. godina.

Zadužuje se Federalno minstarstvo rada i socijalne politike da organizira zajedničku radnu posjetu Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

 

 1. Izvješće o poslovanju Agencije za bankarstvo  Federacije BiH za 2018. godinu, s Informacijom o subjektima bankarskog sustava Federacije BiH  s stanjem na

           dan 31.12.2018. godine  i Izvješće o radu ombudsmana za bankarski sustav

           Federacije BiH,

 

Temeljem pojedinačnog očitovanja nije usvojeno Izvješće o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu, s Informacijom o subjektima bankarskog sustava Federacije BiH  s stanjem na dan 31.12.2018. godine  i Izvješće o radu ombudsmana za bankarski sustav Federacije BiH, (44 glasa za, 11 glasova protiv i s 17 suzdržanih glasova).

 

 1. Informacija o stanju u ZD rudnicima uglja koja posluju u sastavu Koncerna JP

            Elektroprivreda  BiH d.d. Sarajevo, s pregledom rezultata u razdoblju 2009.-2017.

            godina i Analiza upravljanja rudnicima s pregledom rezultata u razdoblju 2009.-

            2017. godina,

 

S 69 glasova za, bez glasova protiv i s jednim suzdržanim glasom, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom prima k zanju Informaciju od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u ZD rudnicima uglja koja posluju sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo s pregledom rezultata u razdoblju 2009.-2017. godina i Analizu upravljanja rudnicima s pregledom rezultata u razdoblju 2009.-2017. godina,

Zadužuje se Vlada FBiH da aktivnije pristupi prestrukturiranju elektroenergetskog sektora i ZD rudnika uglja, uključujući i postojeću organizaciju Koncerna u cilju da dugoročni poslovni planovi i razvitak rudnika budu u svezi  s potrebama termoelektrana, ostale industrije i potreba tržišta i o tome jednom godišnje izvijesti Parlament FBiH,

Zadužuje se JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo da izvrši analizu sposobnosti za dugoročno održivo poslovanje za svaki rudnik uvažavajući  tržište i tehno-ekonomsku opravdanost  održivosti eksploatacije uglja u pojedinim pogonima rudnika (ekonomsko-financijska, tehničko-tehnološka, socijalna i sigurnosna), te da na temelju toga predloži donošenje potrebnih odluka o dinamici zatvaranja neodrživih pogona kao i pokretanja kapitalnih ulaganja za nove kapacitete i nastavak planiranih investicijskih ulaganja,

Analizu sposobnosti za dugoročno održivo poslovanje za rudnike potrebno je završiti najkasnije  do 31.12.2019. godine uz prijedlog za zatvaranje neodrživih rudarskih pogona, potrebno je planirati zbrinjavanje rudnika istih pogona (premještanje u druge pogone, uplata MIO i umirovljenje, otpremnine itd.),

Obvezuje se Vlada FBiH, Elektroprivreda BiH i uprave rudnika da sagledaju mogućnost korekcije cijena uglja prema rudnicima formirane od strane  Elektroprivrede BiH,

Obzirom da aktualni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika prestaje važiti 11.09.2019. godine, Zastupnički dom Parlamenta FBiH poziva socijalne partnere da započnu pregovarački proces usuglašavanja novog Kolektivnog ugovora. 

 

 1. Izbori i imenovanja

 

Prijedlog Odluke o sastavu Povjerenstva za europske integracije kako je predložilo Povjerenstvo za izbor i imenovanje, gdje sastav Povjerenstva za europske integracije čine: predsjedatelj, dva dopredsjedatelja i članovi kolegija, odnosno predsjednici klubova političkih stranaka zastupljenih u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH,  usvojen je s 66 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova.

Prijedlog Odluke o razrješenju  i izboru  predsjednika, zamjenika predsjednika  i pojedinih članova u određenim radnim tijelima  Zastupničkoga doma, gdje se  iz reda javnih, znanstvenih i kulturnih radnika umjesto Zorana Mikulića, bira Adna Hanić Zalihić, usvojen je s 67 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova.

Prijedlog Odluke o razrješenju  i izboru  predsjednika, zamjenika predsjednika  i pojedinih članova u određenim radnim tijelima  Zastupničkoga doma, gdje se razrješava dužnosti člana u Ustavnom povjerenstvu Feliks Vidović, a  imenuje Ankica Kolar-Jurčević,  razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika u Zakonodavno-pravnom povjerenstvu Feliks Vidović, a imenuje Ankica Kolar- Jurčević, razrješava se dužnosti  člana u Mandatno imunitetnom povjerenstvu Feliks Vidović, a imenuje Ankica Kolar –Jurčević,  razrješava se dužnosti člana u Odboru za pravdu i opću upravu  Feliks Vidović, a imenuje Ankica Kolar -Jurčević, usvojena je s 65 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova.

 

 

 

 

Predsjedatelj je zaključio rad 4. redovite sjednice u 17.43.

 

 

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                        PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA  DOMA                                              ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                 PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                      Mirsad Zaimović

 

 

 

 


 

Zapisnici sa sjednica