Sjednica je počela u 11.41.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Lana Prlić, Adisa Kokić-Hinović i Sabina Ćudić.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prešlo se na raspravu o dnevnome redu.

U rasprvi su sudjelovali: Irfan Čengić i Alma Kratina.

Irfan Čengić  tražio je da se u dnevni red uvrsti Odluka  u svezi  s kreditnim zaduženjima Kantonu Sarajevo za projekt Javnoga prometa. Dogovoreno je da ova točka dnevnog areda bude na narednoj sjednici.

Alma Kratina sugerirala je da se na današnjem zasjednaju kao prva točka dnevnoga reda razmatra Prijedlog Zakona o notarima, a što je uvaženo.

S 79 glasova za, tri glasa protiv i s tri suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – žurni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH – žurni postupak               
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH – žurni postupak  
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima – žurni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Obiteljskoga zakona FBiH – žurni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH – žurni postupak                                 
 7. Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca,   
 8. Izvješće o radu Federalnog pravobraniteljstva za 2017. godinu,                            

             9. a) Izvješće  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za 2015.godinu, 

                 b) Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za  2015.godinu,

                 c) Izvješće  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za 2016.godinu

                 d) Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2016.godinu,

                 e) Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za 2017.godinu

                 f) Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2017.godinu   

          10.  a) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala gospodarskih

                     društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj – prosinac 2016.g.,

                 b) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala gospodarskih

                     društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj- lipanj 2017.g.,

                 c) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala gospodarskih

                     društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj – prosinac 2017.,

                 d) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala gospodarskih

                     društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj- lipanj 2018.g.,

             e) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala gospodarskih

                 društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj – prosinac 2018. g.

      11. a) Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s

                invaliditetom za 2017. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana  za 2017.

                godinu,

            b) Izvješće Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2017. godinu i Izvješće o radu

                Nadzornog odbora Fonda za  2017. godinu,                                                                                                                                                                                                     

           c) Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s

               invaliditetom za 2018. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2018.

               godinu,                   

           d) Izvješće Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2018. godinu i Izvješće o radu

               Nadzornog odbora Fonda za 2018. godinu

       12. a) Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu   

             b) Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu

       13. a) Izvješće o radu FERK-a za 2018. godinu,                                                     

             b) Prijedlog Finanacijskog plana  FERK-a za 2019. godinu

      14.) a) Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2015. godinu,     

             b) Informacija o stanju sigurnosti na području  FBiH za 2015. godinu,                        

             c) Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2016. godinu,     

             d) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2016. godinu,                       

             e) Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2017. godinu,     

             f) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2017. godinu,                         

             g) Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za  razdoblje 01.01.-

                 30.06.2018 godine

             h) Informacija o stanju sigurnosti  na području FBiH za 2018. godinu,                     

              i) Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za  razdoblje 01.01.-

                 30.06.2019. godine,

             j) Informacija o stanju sigurnosti  na području FBiH za razdoblje siječanj-lipanj 2019.

                godine,

      15. Izbori i imenovanja.

 

S 62 glasa za, 10 glasova protiv i s osam suzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima razmatra po žurnome postupku.

S 56 glasova za, devet glasova protiv i s sedam suzdržanih  glasova,  usvojeno je da se Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH razmatra po žurnome postupku.

      S 66 glasova za, devet glasova protiv i s osam suzdržanih  glasova, usvojeno je da se   Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH razmatra po žurnome postupku.

S 56 glasova za, 10 glasova protiv i s osam suzdržanih  glasova, usvojeno je da se   Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima razmatra po žurnome postupku.

S 59 glasova za, devet glasova protiv i s sedam suzdržanih  glasova, usvojeno je da se  Prijedlog Zakona o izmjeni Obiteljskoga zakona FBiH  razmatra po žurnome postupku.

S 59 glasova za, 10 glasova protiv i s sedam suzdržanih  glasova,  usvojeno je da se   Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH  razmatra po žurnome postupku.

Zaključkom je usvojeno (71 glas za, četiri glasa protiv i pet suzdržanih glasova), da se o prvih šest točaka dnevnoga reda  rasprava obavi u paketu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – žurni    postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH – žurni postupak               
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH – žurni postupak  
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima – žurni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Obiteljskoga zakona FBiH – žurni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH – žurni postupak                                 

                                                                                                                                                                                                                                           

Prijedloge zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Predstavnica Federalnog ministarstva pravde dala je dodatno obrazloženje.

U ime Zakonodavno-pravnog povjerenstva obrazlagao je Albin Muslić.

Na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Klub zastupnika DF-GS podnio je tri amandmana. Dženana Hodžić podnijela je tri amandmadna. Klub zastupnika Naša stranka podnio je tri amandmana. Klub zastupnika SDA podnio je jedan amandman.

Na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH, Klub zastupnika DF-GS podnio je osam amandmana. Klub zastupnika Naša stranka podnio je osam amandmana. Klub zastupnika SDP podnio je osam amandmana

Na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, Klub zastupnika DF- GS podnio je 15 amandmana. Klub zastupnika Naša stranka podnio je 15 amandmana. Klub zastupnika SDP podnio je 14 amandmana.

Na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima, Klub zastupnika DF- GS podnio je šest amandmana. Klub zastupnika Naša stranka podnio je šest amandmana. Klub zastupnika SDP podnio je sedam amandmana.

Na Prijedlog Zakona o izmjeni Obiteljskoga zakona FBiH, Klub zasatupnika DF- GS podnio je jedan amandman. Klub zastupnika Naša stranka podnio je  jedan amandman.  Klub zastupnika SDP podnio je  jedan amandman.

 Na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, Klub zastupnika DF- GS podnio je jedan amandman. Klub zastupnika Naša stranka podnio je jedan amandman. Klub zastupnika SDP podnio je jedan amandman.

U raspravi su sudjelovali: Alma Kratina, Albin Muslić, Mirsad Čamdžić, Irfan Čengić, Dženana Hodžić, Munib Jusufović, Miomirka Melank, Ismet Osmanović i potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović.

Stanka do 14.00

Nakon stanke, predsjedatelj je kazao da Vlada još nije završila zasjedanje u svezi s amanamdnima, pa će se preći na naredne točke dnevnoga reda.

 

 1. Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca   

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su mjerodavna radana tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Vesko Drljača.

U ime Odbora za rad i socijalnu politiku obrazagala je Mira Grgić.

U ime Odbora za zdravstvo obrazlagao je Mirsad Kacila.

U raspravi su sudjelovali: Marijan Klaić, Zlatko Ercegović, Elzina Pirić, Belma Pojskić, Azra Hadžić Bećirspahić i Alma Kratina.

S 71 glasom za, jednim glasom protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvaća Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca, te smatra da može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagatelj da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Zadužuje se predlagatelj da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Izvješće o radu Federalnog pravobraniteljstva za 2017. godinu                            

 

Izvješće je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Jasmina Zubić, Nasiha Pozder, Munib Jusufović, Osman Ćatić i Mira Grgić.

Zastupnički dom nije prihvatio Izvješće o radu Federalnog pravobraniteljstva za 2017. godinu (10 glasova za, 61 glas protiv i devet suzdržanih glasova).

 

             9. a) Izvješće  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za

                     2015.godinu 

                 b) Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za

                      2015.godinu,

                 c) Izvješće  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za

                     2016.godinu

                 d) Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda d.d.HZHB Mostar za

                     2016.godinu,

                 e) Izvješće  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za

                     2017.godinu

                 f) Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2017.godinu   

 

Dodatno obrazloženje dao je Emir Mulić, rukovoditelj Sektora za plan, analizu i izvještavanje pri Direkciji Elektroprivrede BiH.

Obrazlagao je i Ante Tutiš direktor za ekonomske poslove JP Elektroprivreda HZHB.

U ime Odbora za energiju, rudarstvo i industriju obrazlagao je Safer Demirović.

U ime Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi su sudjelovali: Bahrudin Šarić, Safer Demirović, Irfan Čengić, Husein Rošić, Elzina Pirić, direktor Bajazit Jašarević, i direktor Ante Tutiš.

Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2015.godinu nije usvojeno (39 glasova za, 31 glas protiv i tri suzdržana glasa).

Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2015.godinu nije usvojeno (36 glasova za, 39 glasova protiv i šest suzdržanih glasova).

Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2016. godinu, na temelju pojedinačnog očitovanja nije usvojen (34 glasa za, 31 glas protiv i šest suzdržanih glasova).

Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2016.godinu, na temelju pojedinačnog očitovanja nije usvojen (41 glas za, 27 glas protiv i sedam suzdržanih glasova).

Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2017. godinu, nije usvojeno, (41 glas za, 27 glas protiv i sedam suzdržanih glasova).

Izvješće o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2017.godinu, nije usvojeno 42 glasa za, 27 glasova protivi i šest suzdržanih glasova.

 

 1. a) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala

          gospodarskih   društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj

           – prosinac 2016.g.,

                        b) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala

                             gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj-

                             lipanj 2017.g.,

                        c) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala

                            gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj –

                            prosinac 2017.,

                       d) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala

                            gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj-

                            srpanj 2018.g.,

                      e) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnoga kapitala

                          gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj –

                         prosinac  2018. g.

 

Izvješća je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostvila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Miomiraka Melank, Dževad Adžem i Nijaz Helez. Zastupnički dom primio je na znanje a) Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih  društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj – prosinac 2016.g., b) Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj- lipanj 2017.g. c) Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj – prosinac 2017., d) Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje siječanj- srpanj 2018.g.

e) Informaciju  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj – prosinac  2018. g.

 

11.      a) Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s

                invaliditetom za 2017. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskoga plana  za

                2017. godinu,

            b) Izvješće Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2017. godinu i Izvješće o

                radu  Nadzornog odbora Fonda za  2017. godinu,                                                                                                                                                                                                      

           c) Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s

               invaliditetom za 2018. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana za

               2018. godinu,                   

           d) Izvješće Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2018. godinu i Izvješće o

               radu Nadzornog odbora Fonda za 2018. godinu

 

Izvješće je dostavio direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Predstavnik Fonda dao je dodatno obrazloženje.

U raspravi su sudjelovali: Mira Grgić, Ibrahim Zukić, Salmir Kaplan, Delfa Dejanović, Ahmed Džubur, Dževad Adžem, Mujo Hasić, Tahir Nuhić i direktor Baljić.

Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2017. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu, usvojen je s 51 glasom za, 24 glasa protiv i s pet suzdržanih glasova.

Izvješće Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2017. godinu i Izvješće o radu  Nadzornog odbora Fonda za  2017. godinu nije usvojeno (41 glas za, 20 glasova protiv i  osam suzdržanih glasova).

Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2018. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu na temelju pojedinačnog očitovanja nije usvojeno (40 glasova za, 18 glasova protiv i 19 suzdržanih glasova).

Izvješće Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2018. godinu i Izvješće o radu Nadzornog odbora Fonda za 2018. godinu nije usvojeno (40 glasova za, 29 glasova protiv i šest suzdržanih glasova).

 

12. a) Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu   

      b) Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu

 

Izvješća je dostvila Vlada Federacije BiH.

Izvješća su razmatrala mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Sanela Prašović-Gadžo, Nijaz Helez, Mirsad Čamdžić, Osman Ćatić, Azra Hadžić-Bećirspahić, Asim Kamber, Mujo Hasić, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.

Temeljem pojedinačnog očitovanja, nije usvojeno Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu (27 glasova za, 15 glasova protiv i 22 suzdržana glasa).

Nije usvojeno  Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu (25 glasova za, 20 glasova protiv i 19 suzdržanih glasova).

 

13.   a) Izvješće o radu FERK-a za 2018. godinu,                                                     

        b) Prijedlog Finanacijskog plana  FERK-a za 2019. godinu

 

Izvješće je dostavio je FERK.

U ime Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju obrazloženje je dao Mujo Hasić.

U ime Odbora za ekonosmku i financijsku politiku obrazloženje je dao Husein Rošić.

U raspravi je sudjelovao Mujo Hasić.

Izvješće o radu FERK-a, na temelju pojedinačnog očitovanja nije usvojeno (48 glasova za, 19 glasova protiv i pet suzdržanih glasova).

S 51 glasom za, 17 glasova protiv i s sedam suzdržanih glasova usvojen je Prijedlog Financijskog plana FERK-a za 2019. godinu.

                                                                                                                                                                                                                                               

 1.  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – žurni postupak

 

Vlada Federacije prihvatila je  predložene amandmane:

Amandman I

U člankau 5. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima kojim se mijenja člank 69. stavak 1. Zakona, mijenja se i glasi:

„(1) Notar je nadležan da ovjerava potpise, rukoznake i prijepise, poduzima notarsku obradu isprava po zahtjevu stranaka, potvrđuje (solemnizuje) isprave po zahtjevu stranke, kao i da izdaje potvrde.“

Amandman II

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Članak 73.

(Pravni poslovi za koje je obvezna notarski obrađena isprava)

 1. Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju  notarsku obradu isprava odnose se na raspolaganje imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih osoba.
 2. Pravni poslovi iz stavka (1) ovog članka koji nisu sačinjeni u formi notarski obrađene isprave ništavi su.
 3. Stranke imaju pravo zahtijevati notarsku obradu isprava i za druge pravne poslove koji nisu navedeni u stavku (1) ovog članka.“

Amandman III

Članak 7. mijenja se i glasi: Iza članka 73. dodaju se čl. 73a. i 73b. koji glase:

„Članak 73a.

(Pravni poslovi za koje je obvezna notarska ovjera potpisa na ispravama)

 1. Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku ovjeru potpisa na ispravama odnose se na :
 1. Pravne poslove o reguliranju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između osoba koje žive u izvanbračnoj životnoj zajednici.
 2. Pravne poslove o reguliranju odnosa iz nasljedstva i doživotnog uzdržavanja.
 3. Pravne poslove kojima se obećava neka činidba kao poklon s tim što se nedostatak notarske ovjere potpisa, u ovom slučaju, nadomješta izvršenjem obećane činidbe.
 4. Pravne poslove, čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama.
 5. Osnivačka akta gospodarskih društava i statuta, kao i svaka njihova promjena.
 1. Pravni poslovi, za koje, protivno stavku (1) ovog članka, nisu notarski ovjereni potpisi, ništavi su.
 2. Neovisno od odredbe stavka (1) ovog članka, obveze notarske ovjere potpisa mogu biti predviđene i u drugim zakonima.
 3. Stranke imaju pravo zatijevati notarsku ovjeru potpisa i za druge pravne poslove, koji nisu navedeni u stavku (1) ili (3) ovog članka.

Članak 73b.

(Potvrđivanje isprava za koje nije obvezna notarska obrada – solemnizacija)

 1. Notar može na zahtjev subjekta prava odnosno stranaka potvrditi (solemnizirati) ispravu izuzev isprave navedene u članku 73. stavak (1) ovog Zakona.
 2. Isprava iz stavka (1) ovog članka ima istu pravnu snagu kao i isprava iz članka 73. ovog Zakona.“

Amandman IV

Članak 10. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, mijenja se i glasi:

„U članku 127. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Tarifu o visini nagrade i naknade notara donosi Federalno ministarstvo pravde.“

Iza stavka (2) dodaje se stavak (3) koji glasi:

„(3) Tarifa o visini nagrade i naknade notara iz stavka (2) ovog članka donijet će se roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

S 70 glasova za, dva glasa protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH – žurni postupak       

 

Vlada Federacije BiH prihvatila je amandmane DF-GS i Naše stranke.

U ime Kluba zastupnika SDP, Albin Muslić nije tražio očitovanje o predloženim amandmanima. Amandmani koje je Vlada FBiH prihvatila:

Amandman I

Članak 128. mijenja se i glasi:

„Ovjera potpisa na ugovor o nasljeđivanju

Članak 128.

 1. Potpisi ugovora o nasljeđivanju moraju biti ovjereni od strane notara.
 2. Ugovorne strane mogu ugovor o nasljeđivanju potvrditi (solemnizirati) kod notara. U tom slučaju obveza je notara da stranke pouči o svim nasljednopravnim posljedicama ugovora o nasljeđivanju, kao i mogućnostima njegovog raskida ili opoziva.“

Amandman II

U članku 130. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Ugovor o nasljeđivanju na kome su potpisi ovjereni kod notara ili Ugovor o nasljeđivanju koji je potvrđen (solemniziran) od strane notara stranke mogu raskinuti sporazumom čiji potpisi moraju biti ovjereni od strane notara.“

Amandman III

U članku 131. stavak (3) mijenja se i glasi:

„(3) Potpis na ispravi kojom je izvršen jednostrani opoziv mora biti ovjeren od strane notara. Jednostrani opoziv mora biti saopćen drugoj strani, inače ne proizvodi djelovanje.“

Amandman IV

U članku 136. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase:

„(2) Potpisi na ugovoru o ustupanju i raspodjeli imovine za života moraju biti ovjereni od strane notara.

(3) Potomak koji nije dao suglasnost može je dati naknadno i potpis na istoj mora biti ovjeren od strane notara.“

Amandman V

U članku 147. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Potpisi na ugovoru o doživotnom izdržavanju moraju biti ovjereni od strane notara.“

Amandman VI

U članku 167. stavak (3) mijenja se i glasi

„(3) Za punopravnost ugovora iz stavka (2) ovog ugovora, potrebno je da potpisi na istom budu ovjereni od strane notara.“

Amandman VII

U članku 176. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Potpisi na Ugovoru o prijenosu nasljednog dijela moraju biti ovjereni od strane notara.“

Amandman VIII

U članku 237. u stavku (6), rečenica prva, mijenja se i glasi:

„Potpis na izjavi o primanju nasljeđa ili o odricanju od nasljeđa koja je podnesena sudu mora biti ovjerena od strane notara, kao i punomoć za davanje nasljedničke izjave.“

S 68 glasova za, šest glasova protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH.

 

 1.  Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH – žurni postupak

 

Vlada Federacije BiH prihvatila je amandmane Kluba zastupniak DF–GS i Naše stranke,  a amandmane Kluba zastupnika SDP nije prihvatila. Klub zastupnika SDP nije tražio očitovanje zastupnika o predloženim amandmana. Amandmani koje je Vlada FBiH prihvaltila:

Amandman I

U Predloženom tekstu izmjena i dopuna Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 27/05, 68/05,43/09 i 63/14) u članku 13. točka 8.  mijenja se i glasi:

8) akt o osnivanju pravnog subjekta sadrži naziv, broj i datum akta, a potpis na istom ovjerava se od strane notara.

Amandman II

Članak 2 mijenja se i glasi:

U članku 22. stavak (1) točka 2) i 3) mijenjaju se i glase:

„2) akt o osnivanju ovjeren od strane notara ili akt o izmjenama i dopunama osnivačkog akta registriranog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje odnosno izmjena bitnih podataka.

3) statut poslovnog subjekta, ovjeren od strane notara“

  Amandman III

Članak 3. mijenja se i glasi:

„ U članku 23. stavak (1) toč. 2) i 3) mijenjaju se i glase:

2) akt o osnivanju ovjeren od strane notara
3) statut, ovjeren od strane notara“

Amandman IV

Članak 24. stavak (1) toč. 2) i 3) mijenja se i glasi:

„2) akt o osnivanju banke, ovjeren od strane notara;

3) statut banke, ovjeren od strane notara“

Amandman V

U članku 25. stavak (1) toč. 2) i 3) mijenjaju se i glase:

„2) akt o osnivanju, ovjeren od strane notara;

3) statut društva, ovjeren od strane notara“

Amandman VI

U članku 26. stavak (1) toč. 2) mijenja se i glasi:

„2) akt o osnivanju, ovjeren od strane notara“

Amandman VII

U članku 27. točka 1 mijenja se i glasi:

„1) akt o osnivanju, ovjeren od strane notara“

Amandman VIII

U članku 29. stavak (1) toč. 2) mijenja se i glasi:

„2) akt o osnivanju, ovjeren od strane notara

3) statut ovjeren od strane notara“

Amandman IX

U članku 30. riječi: „notarski obrađen ugovor o osnivanju“ , zamjenjuju se riječima: ugovor o osnivanju ovjeren od strane notara“.

Amandman X

U članku 33. riječi: „notarski obrađen akt o izmjenama i/ili dopunama tih podataka“, zamjenjuju se riječima: „akt o izmjenama i/ili dopunama tih podataka ovjeren od strane notara“.

Amandman XI

U članku 36. riječi: „notarski obrađene izmjene osnivačkog akta“, zamjenjuju se riječima: „izmjene osnivačkog akta ovjerene od strane notara“.

Amandman XII

U članku 38. u stv. (1) i (2) riječi: „notarski obrađene izmjene akta o osnivanju“ zamjenjuju se riječima: „izmjene akta o osnivanju ovjerene od strane notara“.

U st. (3) i (4), riječi: „notarski obrađene izmjene i dopune osnivačkog akta odnosno statuta“, zamjenjuju se riječima: „izmjene i dopune osnivačkog akta odnosno statuta, ovjerene od strane notara.

Amandman XIII

U članku 39. u stavku (7) riječi: „notarski obrađena izmjena i/ili dopuna osnivačkog akta“, zamjenjuje se riječima: „izmjena i/ili dopuna osnivačkog akta ovjerena od strane notara“.

Amandman XIV

U članku 42. riječi: „notarski obrađeni osnivački akti društava nastalih podjelom“ zamjenjuju se riječima: “osnivački akti društva nastalih podjelom ovjereni od strane notara“.

Amandman XV

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

S 61 glasom za, osam glasova protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima – žurni postupak,

 

Klub zastupnika DF-GS podnio je  šest amandmana. Klub zastupnika Naša stranka podnio je šest amandmana. Amandmani su prihvaćeni od strane Vlade Federacije BiH. Klub zastupnika SDP podnio je sedam amandmana koje Vlada nije prihvatila, te ispred Kluba nisu tražili očitovanje zastupnika. Amandmani koje je Vlada FBiH prihvatila:

Amandman I

U Predloženom tekstu izmjena Zakona o stvarnim pravima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine „ br. 66/13, 100/13) u članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) isprava kojom se sklapa pravni posao iz stavka (1) ovog članka mora biti ovjerena od strane notara“.

 U stavku (3), u drugoj rečenici, riječi: „notarski obrađena“, zamjenjuju se riječima: „ovjerena od strane notara“.

Amandman II

U članku 82. stavak (2) mijenja se i glasi:

U članku 22. stavak (1) točka 2) i 3) mijenjaju se i glase:

„2) Za valjanost izjave o diobi i ugovora o diobi potrebno je da budu ovjereni od strane notara“. 

Amandman III

U članku 147. stavak (5) mijenja se i glasi:

„(5) Ugovor o davanju u zalog nekretnine (ugovor o hipoteci) mora biti ovjeren od strane notara.“.

Amandman IV

U članku 190. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Zemljišni dug se osniva na temelju izjave volje vlasnika nekretnine koja se opterećuje, a nastaje upisom u zemljišnu knjigu. Izjava volje vlasnika nekretnine daje se u pismenoj formi i mora biti ovjerena od strane notara.“

Amandman V

U članku 278. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Isprava kojom se sklapa pravni posao o osnivanju stvarnog tereta mora biti ovjerena od strane notara i mora sadržavati odredbe o osnivanju tereta na određenoj nekretnini, njegovom sadržaju i korisniku tereta.“

Amandman VI

U članku 305. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Isprava kojom se zaključuje pravni posao iz stavka (1) ovog članka mora biti ovjerena od strane notara.“.

S 65 glasova za, osam glasova protiv i s tri suzdržana glasa, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Obiteljskoga zakona FBiH – žurni postupak,

 

Klub zastupnika DF-GS podnio je jedan amandman. Klub zastupnika Naše stranke podnio je jedan amandman. Vlada je prihvatila amanadmane ovih klubova.

Klub zastupnika SDP podnio je jedan amandandman, koji Vlada nije prihvatila a Klub nije tražio očitovanje zastupnika o ovom amandmanu. Amandman kojeg je Vlada FBiH prihvatila:

Amandman :

U Predloženom tekstu Prijedloga Zakona o izmjeni Obiteljskoga zakona Federacije Bosne i Hercegovine u članku 258. stavak 2. mijenja se i glasi:

“(2) Ugovor iz stavka (1) ovog članka punovažan je ako su potpisi na istom ovjereni kod notara, izuzev ugovora iz članka 259. ovog zakona za čiju punovažnost je nužno da isprava bude potvrđena (solemnizirana) od strane notara.

 

S 60 glasova za, pet glasova protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Obiteljskoga zakona FBiH.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH – žurni postupak                                                                                    

 

Klub zastupnika DF-GS podnio je jedan amandman. Klub zastupnika Naša stranka također jedan amandman. Vlada je prihvatila amandman.

Klub zastupnika SDP podnio je jedan amandman koji Vlada nije prihvatila,  a Klub nije tražio očitovanje zastupnika o ovom amandmanu. Amandman kojega je Vlada FBiH prihvatila:

U Predloženom tekstu izmjena Zakona o zemljišnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine iz članka 1. stavak 1 ovog zakona, stavak 2 mijenja se i glasi:

 „(2) odobrenje iz stavka 1. ovog članka mora biti notarski ovjereno.“

 

S 61 glasom za, sedam glasova protiv i s dva suzdržana glasa usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH.

                                                                                                                                                                    

                   14.) a) Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za

                               2015. godinu,     

                           b) Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2015. godinu,                        

                          c) Izvješće  o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za

                              2016. godinu,     

                           d) Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2016. godinu,                       

                             e) Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za

                              2017. godinu,     

                              f) Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2017. godinu,                        

                            g) Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za

                              razdoblje 01.01.-  30.06.2018 godine

                            h) Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2018. godinu,                     

                             i) Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za

                               razdoblje 01.01.- 30.06.2019. godine,

                              j) Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za razdoblje

                                siječanj- lipanj 2019. godine,

 

Izvješća je  dostavila Vlada Federacije BiH.

Materijale su razmatrala mjerodvna radna tijela i dostavila izvješća.

Dodatno obrazloženje dao je ministar Aljoša Čampara.

U ime Povjerenstva za sigurnost obrazlagao je Damir Mašić.

U raspravi su sudjelovali; Nermin Muzur, Husein Rošić, Tahir Nuhić, Azra Hadžić-Bećirspahić, Sanela Prašović-Gadžo, Irfan Čengić, Salko Zildžić, Munib Jusufović, te ministar Čampara.

Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za  2015. godinu nije usvojeno (41 glas za, 29 glasova protiv i  četiri suzdržana glasa).

Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2015. godinu nije usvojena (40 glasova za,28 glasova protiv i  četiri suzdržana glasa).                         

            Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2016. godinu nije usvojeno (42 glasa za, 29 glasova protiv i pet suzdržanih glasova).

      Informacija o stanju sigurnosti na području  FBiH za 2016. godinu nije usvojena (40 glasova za, 27 glasova protiv i šest suzdržanih glasova).

            Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za  2017. godinu,  nije usvojeno (42 glasa za, 30 glasova protiv i četiri suzdržana glasa).

          Informacija o stanju sigurnosti na području  FBiH za 2017. godinu nije usvojena (39 glasova za, 28 glasova protiv i šest suzdržanih glasova).

            Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01.-  30.06.2018 godine nije usvojeno (41 glas za, 29 glasova protiv i četiri suzdržana glasa).

Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2018. godinu,  nije usvojena (41 glas za, 30 glasova protiv i sedam suzdržanih glasova).

            Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01.- 30.06.2019. godine, nije usvojeno na temelju pojedinačnog očitovanja (36 glasova za, 23 glasa protiv i 10 suzdranih glasova).

            Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za razdoblje siječanj- lipanj 2019. godine, nije usvojena (38 glasova za, 27 glasova protiv i 10 suzdžrnaih glasova).

 

15. Izbori i imenovanja – nije bilo materijala za razmatranje.

 

 

Predsjedatelj je zaključio rad 7. redovite sjednice u 20.10.

 

 

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                    PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA  DOMA                                                          ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                              PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                        Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica