Sjednica je počela u 13.17.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Ivan Musa, Hamdija Abdić, Salmir Kaplan, Ibrahim Zukić, Edita Mazić, Eldin Vrače, Boro Krišto i Ahmed Džubur.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zapisnik 7. redovite sjednice usvojen je bez primjedbi.

 

Klub neovisnih zastupnika dostavio je prijedlog za dopunu dnevnoga reda točkom - Prijedlog Zakona o dopuni Kaznenoga zakona FBiH, predlagatelja Zlatka Ercegovića. Klub zastupnika SDP dostavio je zahtjev za dopunu dnevnoga reda točkom - Prijedlog Zakona o dopuni Kaznenoga zakona FBiH, predlagatelja Senaida Begića. Prijedlog da se u dnevni red uvrsti točka: Prijedlog Zakona o dopuni Kaznenoga zakona FBiH, predlagatelja Zlatka Ercegovića nije usvojen (25 glasova za, 11 glasova protiv i 28 suzdržanih glasova). Prijedlog  da se u dnevni red uvrsti točka - Prijedlog Zakona o dopuni Kaznenoga zakona FBiH predlagatelja Senaida Begića nije usvojen (25 glasova za, devet glasova protiv i 28 suzdržanih glasova).

Prešlo se na očitovanje o žurnosti postupka.

S 57 glasova za, 12  glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je prijedlog Vlade FBiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici razmatra po žurnome postupku.

S  51 glasom za, usvojen je prijedlog Vlade Federacije BiH  da se Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima razmatra po žurnome postupku.

S 51 glasom za, 16 glasova protiv i s četiri suzdržana glasa, za usvojen je prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu razmatra po žurnome postupku.

Nakon glasovanja o žurnosti postupka Prijedloga Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu, Oman Ćatić u ime Kluba zastupnika SDA, zatražio je stanku 15 minuta i pojedinačno očitovanje.  Nakon stanke, temeljem pojedinačnog očitovanja, s 58 glasova za, 21 glasom protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je prijedlog da se  Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu razmatra po žurnom postupku.

S 53 glasa za, 16 glasova protiv i s jednim suzdržanim glasom, usvojen je prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH razmatra po žurnome postupku.

 

S 60 glasova za, sedam glasova protiv i s sedam suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

 

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u FBiH – žurni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH -  žurni postupak,
 4. Prijedlog Proračuna FBiH za 2020. godinu – žurni postupak
 5. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2020. godinu – žurni postupak,
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,

7.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu,

 1. Prijedlog Finanancijskog plana FERK-a za 2020. godinu,
 2. Izbori i imenovanja.

 

Predsjedatelj je predložio, a što je zaključkom prihvaćeno da se glasanje obavi nakon završenih rasprava po dnevnome redu (64 glasa za, sedam glasova protiv i s dva suzdržana glasa).

 

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u FBiH – žurni

    postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Ispred Zakonodavno-pravnog povjerenstva obrazlagao je Albin Muslić.

Ispred Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – žurni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH -  žurni postupak

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

            Na Prijedlog ovog Zakona Lana Prlić podnijela je amandman, koji je dodatno obrazložila.

            U raspravi su sudjelovali: Irfan Čengić i Sabina Ćudić.

 

 1. Prijedlog Proračuna FBiH za 2020. godinu – žurni postupak

Prijedlog Proračuna utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Proračuna razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je premijer Fadil Novalić.

Na Prijedlog Proračuna amandmane su podnijeli: Elvir Karajbić (dva), Amer Obradović (devet), Lana Prlić (jedan), Irfan Čengić (jedan), Sanela Klarić (šest), Nasiha Pozder (jedan), Amela Kuskunović (jedan), Sabina Ćudić (jedan), Miomirka Melank (dva), Mirsad Čamdžić , Mujo Hasić, Mustafa Hrvić i Rahim Gadžić (jedan),  Ivan Boban (jedan), Klub zastupnika SDP (četiri), Albin Muslić (dva), Mirsad Zaimović (jedan), Klub zastupnika SDA, Klub zastupnika SBB i Klub zastupnika DF (jedan). Predsjedatelj je napomenuo da se do zaključenja rasprave zakona po žurnome postupku mogu podnositi amandmani.

U raspravi su sudjelovali: Irfan Čengić, Hasan Muratović, Elzina Pirić, Sabina Ćudić,  Albin Muslić, Elvir Karajbić, Mirsad Čamdžić, Amer Obradović, Damir Mašić, Mara Đukić, Tahir Nuhić, Dževad Adžem, Mira Grgić, Jasmina Zubić, Nijaz Helez, Suad Kaknjo, Mujo Hasić, Husein Rošić, Ivan Boban, Miomirka Melank, Sanela Klarić, Kenela Zuko, Safer Demirović,  Lana Prlić, Salko Bukvarević, Alma Kratina i Husein Topčagić.

 

 1. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2020. godinu – žurni postupak,

 

Prijedlog Proračuna utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Proračuna razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je ministrica Milićević.

Na Prijedlog Zakona amandmane su podnijeli: Elma Đogić (jedan), Amela Kuskunović (jedan).

U raspravi su sudjelovali: Elma Đogić i Amela Kuskunović.

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,

 

Prijedlog Financijskog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Financijskog plana razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi su sudjelovali: Irfan Čengić, Mujo Hasić i predstavnica Zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.

 

7.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Na Prijedlog Odluke amandmane su podnijeli Irfan Čengić (jedan) i Amela Kuskunović (jedan), koji nisu dostavljeni u roku.

U raspravi su sudjelovali: Irfan Čengić, Amela Kuskunović, Zlatko Ercegović, Sanela Prašović-Gadžo, Faika Mujanović-Glamočanin, Zlatko Kravić, Jasmina Zubić i ispred Zavoda Vlatka Martinović.

 

 1. Prijedlog Finanancijskog plana FERK-a za 2020. godinu,

Prijedlog Finanijskog plana je dostavila Regulatorna komisija za energiju.

Financijski plan razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

 

 

Sjednica je prekinula sa radom u 18.35.

 

 

 

* * *

NASTAVAK 9. REDOVITE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 18.12.2019. godine

 

 

Sjednica je počela u 10.17.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Ivan Musa, Hamdija Abdić, Ibrahim Zukić, Edita Mazić, Eldin Vrače, Bahrudin Šarić, Elzina Pirić i Boro Krišto.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

 

Predsjedatelj je kazao da je rasprava po točkama dnevnoga reda okončana, te se prešlo na očitovanje o istim.

 

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u FBiH – žurni

    postupak,

 

            S 52 glasa za, četiri glasa protiv i s osam suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u FBiH.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – žurni postupak,

 

S 55 glasova za, četiri glasa protiv i s 14 suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH -  žurni postupak,

 

Na Prijedlog ovog Zakona Lana Prlić podnijela je amandman na članak 1. gdje se dodaje novi članak 105g., a koji nije usvojen (26 glasova za, 17 glasova protiv i 25 suzdžranih glasova).

 

S 58 glasova za,16 glasova protiv i s četiri suzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH.

 

 1. Prijedlog Proračuna FBiH za 2020. godinu – žurni postupak

Predsjedatelj je kazao da je na ovaj prijedlog Zakona podneseno 34 amandmana.   Budući da još nije dostavljeno  pisano očitovanje od strane Vlade FBiH, pa je predsjedatelj dao stanku od sat vremena.

Stanka

Klub zastupnika SDP podnio je četiri amandmana. Vlada FBiH ih nije prihvatila, te su ispred Kluba tražili očitovanje zastupnika. Amandman I., koji se odnosi na ekonomski kod 6000 i 6142, poboljšanje statusa RVI paraplegičara 100% I grupe, nije usvojen (24 glasa za, 10 glasova protiv i 38 suzdržanih glasova). Amandman II., koji se odnosi na ekonomski kod 6143  tekući transferi neprofitnim oraganizacijama transfer Roditeljskoj kući, nije usvojen (27 glasova za, 12 glasova protiv i 32 suzdržana glasa). Amandman III., koji se odnosi na ekonomski kod 6000 i 6143, Transfer za institucije znanosti i kulutre od značaja za BiH, nije usvojen (26 glasova za, 16 glasova protiv i 32 suzdržana glasa). Amandman IV., koji se odnosi na ekonomski kod  6000 i 6143, - Tekući transferi neprofitim organizacijama,Transfer za institucije znanosti i kulutre od značaja za BiH nije usvojen (25 glasova za, 16 glasova protiv i 25 suzdržanih glasova).

            Amandman zastupnice Nasihe Pozder, koji se odnosi na ekonomski kod 6141 – sufinanciranje obnove i održavanja objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima u BiH, nije usvojen (24 glasa za, 18 glasova protiv i 24 suzdržana glasa).

            Amandman I., Albina Muslića koji se odnosi na ekonomski kod 6141, rekonstrukcija bolnice dr. Irfan Ljubijankić, izgradnja energijskog bloka, nije usvojen (29 glasova za, 13 glasova protiv i 28 suzdržanih glasova). Amanamdman II., Albina Muslića koji se odnosi na ekonomski kod 6141, rekonstrukcija bolnice dr. Irfan Ljubijankći, rekonstrukcija centralne bolničke zgrade Foča-južno krilo,  nije usvojen (27 glasova za, 13 glasova protiv i  31 suzdržani glas).

            Amandman I. Elvira Karajbića koji se odnosi na novi ekonomski kod 6141, analitika za sanaciju štete nastalih usljed poplava i klizišta,  nije usvojen (31 glas za, 13 glasova protiv i 29 suzdržanih glasova). Amandman II. Elvira Karajbića, koji se odnosi na novi ekonomski kod 6000, rekonstrukcija infrastrukture Park prirode Zavidovići Tajan i Kamenica, nije usvojen (25 glasova za, 16 glasova protiv i 32 suzdržana glasa).

            Amandman zastupnika Ivana Bobana, koji se odnosi na ekonomski kod 6143, Tekući transferi neporfitnim organizacijama Strategija za mlade, nije usvojen (25 glasova za, 18 glasova protiv i 29 suzdražanih glasova).

Amandman zastupnika Mirsada Čamdžića, Mustafe Hrvića, Muje Hasića i Rahima Gadžića koji se odnosi na  odjeljak 614, ekonomski kod 6141,Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima, Transfer za završetak izgranje Športske dvorane Bazen u Gračanici, nije usvojen (25 glasova za, 16 protiv i 28 suzdržanih glasova).

            Amer Obradović podnio je devet amandmana, koje Vlada FBiH nije prihvatila. Zastupnik Obradović tražio je očitovanje samo o amandmanu I., koji se odnosi na ekonomski kod 6143, Transfer za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH, sufinanciranje Zemaljskog muzeja BiH, a koji temeljem pojedinačnog očitovanja nije usvojen (38 glasova za, dva glasa protiv i 43 suzdržana glasa).

            Amandman Lane Prlić koji se odnosi na ekonomski kod 6141, Transferi drugim razinama vlasti i fondovima, rekonstrukcija i modernizacija osnovnih i srednjih škola, nije usvojen ( 29 glasova za, 11 glasova protiv i 33 suzdržana glasa).

            Amandman Irfana Čengića, koji se odnosi na poziciju 1002 ekonomski kod 6139, izdaci za hardverske i softverske usluge sustava za e-sjednice, Vlada FBiH nije prihvatila a zastupnik uz kratko obrazloženje nije tražio glasovanje.

            Amandman I. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomski kod 6139,  Ugovorene i druge posebne usluge izrada Akcijskog plana za provođenje kriterija za zelene javne nabave u javnim nabavama planiranim na razini FBiH, nije usvojen (24 glasa za, 21 glas protiv i 23 suzdržana glasa). Amandman II. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomski kod 6139, Ugovorene i druge posebne usluge Akcijski plan provođenja kvaliteta unutarnjeg zraka u vrtićima i školama u Federaciji BiH i zaštite zdravlja djece, temeljem pojedinačnog očitovanja  nije usvojen (34 glasa za, četiri glasa protiv i 41 suzdržani glas). Amandman III. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomksi kod 6139, Ugovorene i druge posebene usluge rješavanja imovinsko-pravnih odnosa skakaonica Igman Malo Polje i pratećih objekata, nije usvojen (17 glasova za, 19 glasova protiv i 29 suzdržanih glasova). Amandman IV. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomksi kod 6139,  Ugovorene i druge posebne usluge  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa bob, sanjkaške i skeleton staze Trebević, zajedno s pratećim objektima, nije usvojen (24 glasa za, 23 glasa protiv i 19 suzdržanih glasova). Amandman V. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomksi kod 6139, izrada Nacrta Zakona o šumama FBiH, temeljem pojedinačnog očitovanja nije usvojen (24 glasa za, 13 glasova protiv i 45 suzdržanih glasova). Amandman VI. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomski kod 6139,  Ugovorene i druge posebne usluge rješavanja imovinsko-pravnih odnosa staze za nordijsko skijanje i biatlon Igman Veliko Polje, zajedno s pratećim objektima, nije usvojen (24 glasa za, 28 glasova protiv i 21 suzdržani glas). Amandman Amele Kuskunović koji se odnosi na glavu 8212, ekonomski kod 614, izdaci za nabavu stalnih sredstava za pripremu i implementaciju programa rano otkrivanje raka debelog crijeva Pilot projekt, nije usvojen (27glasova za, devet glasova protiv i 30 suzdržanih glasova). Amandman Sabine Ćudić koji se odnosi na ekonomski kod 6141,  refundacija troškova postupka bio-medicinski potpomognute oplodnje u Federaciji BiH, temeljem pojedinačnog očitovanja nije usvojen (30 glasova za, 10 glasova protiv i 36 suzdržanih glasova). Vlada Federacije nije prihvatila dva amandmana Miomirke Melank, razdjel 52 glava 614, sufinanciranje željezničke infrastrukture, te zastupnica nije prihvatila očitovanje Vlade, ali nije tražila očitovanje zastupnika o amandmanima.

Amandman zastupnika Mirsada Zaimovića usvojen je od stranje Vlade Federacije BiH. Amandman: Na razdjelu 1201 Vlada Federacije BiH ekonomski kod 8216 – Rekonstrukcija i investicijsko održavanje – rekonstrukcija/sanacija/adaptacija zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu i objekta poslovne zgrade “Staklena banka” u Mostaru iznos 14.000.000,00 KM umanjiti za 2.000.000,00 KM

Na razdjelu 1003 Stručne službe Parlamenta Federacije BiH planirati novi ekonomski kod  8216 – Rekonstrukcija i investicijsko održavanje u iznosu od 2.000.000,00 KM.

Amandman Kluba zastupnika SDA, SBB, DF-GS usvojen je od stranje Vlade FBiH. Amandman: Na razdjelu 1601 Federalno ministarstvo financija ekonomski kod 615 – Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima – Japanski grant – 2 KR iznos od 4.000.000,00 KM umanjuje se za 2.940.000,00 KM i iznos od 1.060.000,00 KM.

Na razdjelu 5201 Federalno ministarstvo kulture i športa ekonomski kod 6143 – tekući transferi neprofitnim organizacijama – Kulturno društvo Napredak uvećava se za 165.000 KM i iznosi 220.000 KM.

Ekonomski kod 6143 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Kulturno društvo Preporod uvećava se za 225.000 KM i iznosi 300.000 KM.

Ekonomski kod 6143 -Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Kulturno društvo La Benevolencija uvećava se za 75.000 KM i iznsi 100.000 KM.

Ekonomski kod  6143 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Kulturno društvo  Prosvjeta uvećava se za 135.000 KM i iznosi 180.000 KM.

Ekonomski kod 6141 – tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za kinematografiju uvećava se za 2.340.000, 00 KM i iznosi 4.000.000,00 KM.

 

S 54 glasa za, 21 glasom protiv i s dva suzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu.

Kub zastupnika SDP predložio je zaključke u svezi ove točke dnevnoga reda a u svezi s izdvajanjem sredstava za Projekt promocije izlaznosti građana na lokalne izbore 2020. godine u Općini Srebrenica. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali premijer Novalić, Irfan Čengić, Damir Mašić, Munib Jusufović, Osman Ćatić, dogovoreno je da se prije točke Izbor i imenovanja formuliraju zaključci o kojima će se glasovati.

 

 

5.Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2020. godinu – žurni postupak,

 

Na Prijedlog Zakona amandmane su podnijeli: Elma Đogić (jedan amandaman) i Amela Kuskunović (jedan amandman) koje Vlada Federacije BiH nije prihvatila. Amandman  Amele Kuskunović na članak 9. stavak 1., nije usvojen (21 glas za, 22 glasa protiv i 25 suzdržanih glasova). Amanmdan Elme Đogić, na članak 22. stavak 3. nije usvojen (24 glasa za, 26 glasova protiv i 24 suzdržana glasa).

S 57 glasova za, 16 glasova protiv i s četiri suzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2020. godinu.

 

6.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,

 

Prije glasovanja, predsjedatelj je kazao da je u Prijedlogu ove Odluke tehničkom greškom ispuštena točka 2. u kojoj treba da stoji :”Dokumenti iz točke 1. nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio a dosadašnja točka 2. postaje točka 3.”.

S 59 glasova za, 12 glasova protiv i s devet suzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu.

 

Irfan Čengić predložio je zaključke. S 56 glasova za, devet glasova protiv i s devet suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći.

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje Federalni zavod za zapošljavanje da u roku od 30 dana dostavi Parlamentu Federacije BiH projekciju financijskog plana sukladno s Prijedlogom Zakona o doprinosima Federacije BiH koji je u parlamentarnoj proceduri, a čiji predlagatelj je Vlada Federacije BiH .

 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda

    Zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za

    2020. godinu i Odluku  o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda

    zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

 

Zastupnica Amela Kuskunović i zastupnik Irfan Čengić podnijeli su amandmane, koji nisu u roku te se o njima neće očitovati.

S 62 glasa za, 10 glasova protiv i s 10 suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda Zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku  o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

 

Irfan Čengić predložio je zaključke u svezi ove točke dnevnoga reda a koji nisu usvojeni.

 1. Prijedlog Financijskog plana FERK-a za 2020. godinu,

S 64 glasa za, četiri glasa protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Financijskog plana FERK-a za 2020. godinu,

 

 1. Izbori i imenovanja

Povjerenstvo za izbor i imenovanja Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH je na 5. sjednici (17.12.2019.) razmatralo Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za vrijednosne papire FBiH i Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i zamjenika predsjednika i članova u pojedinim radnim tijelima Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH. U ime Povjerenstva dodatno obrazloženje dao je Mladen Bošković.

S 53 glasa za, 21 glasom protiv i  jednim suzdržanim glasom, Zastupnički dom donio je Odluku o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanjuu članova Povjerenstva za vrijednosne papire  Razrješavaju se dužnosti: Hasan Čelam, Milorad Rajić i Mate Živković, a imenuju se novi članovi – Esad Dželilović predsjednik, Matej Živković zamjenik predsjednika, i članovi:  Amir Ibrović, Adnan Zukić i Romeo Zelenika.

S 71 glasom za, tri glasa protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i pojedinih članova u određenim radnim tijelima.

 

Predsjedatelj je prije zaključivanja sjednice kazao, da se konsultirao s Klubom zastupnika SDP, u svezi s predloženim zaključkom u sklopu točke Prijedlog Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu, kojim se traži izdvajanje sredstava za projekt promocije izlaznosti građana na  lokalne izbore 2020. godine u Općini Srebrenica. Klub zastupnika SDP prihvatio je  obrazloženje Vlade Federacije BiH i o ovom zaključku se neće očitovati.

 

Predsjedatelj je zaključio rad 9. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH u 13.37.

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

                       v. d. TAJNIKA                                                                                       PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA DOMA                                                               ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                               PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                       Mirsad Zaimović

Zapisnici sa sjednica