Sjednica je počela u 19.24.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Zeid Mujić, Suad Kaknjo, Tahir Nuhić, Mirvet Beganović, Mujo Hasić i Sanela Klarić.

Temeljem evidenciji Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prešlo se na očitovanje o žurnosti postupka Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji a što je s 53 glasa za, 24 glasa protiv i uz četiri suzdržana glasa usvojeno.

S 57 glasova za, 18 glasova protiv i uz dva suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji – žurni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona i financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Finanijckog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidirani) izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za Projekt jačanja bankarskog sektora,
  5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Okvirnom sporazumu  o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i BiH za realizaciju Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“.

 

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji – žurni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade dodatno obrazloženje dao je premijer Fadil Novalić.

U raspravi je sudjelovao Nermin Muzur.

S 53 glasa za, 19 glasova protiv i uz jedan suzdržani glas, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji.

 

 

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona i financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava – skraćeni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade dodatno obrazloženje dala je ministrica Jelka Milićević.

Prije otvaranja pretresa, predsjedatelj je, na osnovu članka 172. stavak 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i opsežnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se očituju da li će se razmatrati po skraćenome postupku, a što je s 55 glasova za, 13 glasova protiv i uz pet suzdržanih glasova usvojeno.

U raspravi su sudjelovali: Azra Hadžić-Bećirspahić, ministrica Jelka Milićević, Sanela Prašović-Gadžo, Munib Jusufović, Husein Rošić i Hamdija Abdić.

S 60 glasova, osam glasova protiv i uz šest suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona i financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava.

 

 

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Finanijckog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidirani) izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu,

 

 U ime Vlade Federacije BiH niko nije obrazlagao.

 U raspravi je sudjelovala Sanela Prašović-Gadžo.

 S 59 glasova za, devet glasova protiv i uz sedam suzdržanih glasova, uvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidirani) izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu.

 

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za Projekt jačanja bankarskog sektora,

 

Prijedlog Odluke utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade dodatno obrazloženje dala je ministrica Jelka Milićević.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 56 glasova za, 10 glasova protiv i uz sedam suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvitak(IBRD) za Projekt jačanja bankarskog sektora.

 

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i BiH za realizaciju Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“

 

Prijedlog Odluke utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade dodatno obrazloženje dala je ministrica Jelka Milićević.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 59 glasova za, sedam glasova protiv i uz osam suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i BiH za realizaciju Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“.

 

Predsjedatelj je zaključio rad 5. izvanredne sjednice u 19.55.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

    

                     v. d. TAJNIKA                                                                                   PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA DOMA                                                          ZASTUPNIČKOGA  DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                           PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

             

                       Stela Ibrović                                                                                        Mirsad Zaimović

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zapisnici sa sjednica