Sjednica je počela u 17.27.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedatelj Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Zeid Mujić, Sanela Prašović Gadžo, Mirsad Peco, Amor Mašović, Ivan Musa, Edita Mazić, Goran Opsenica i Belma Pojskić.

Temeljem evidnecije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prijedlog Vlade FBiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit razmatra po žurnome postupku, usvojen je s 56 glasova za, četiri glasa protiv i s šest suzdržanih glasova.

 

S 52 glasa za, tri glasa protiv i s tri suzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit – žurni postupak

 

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit – žurni postupak

 

 

Predstavnik Vlade Federacije BiH dao je dodatno obrazloženje.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 62 glasa za, bez glasova protiv i s tri suzdržana glasa, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

 

 

Predsjedatelj je zaključio rad 7. izvanredne sjednice u 17.32.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                           PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA DOMA                                                                    ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                                    PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                            Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica