Sjednica je počela u 10.20.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedatelj Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nedžad Šečić, Samira Begić i Boro Krišto.

Temeljem evidencije Stručne službe, predsjedatelj je konstatirao da sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Predsjedatelj je kazao da je potrebno izvršiti verifikaciju mandata novoizabranim zastupnicima Jasminki Ibrišimović i  Amoru Mašoviću.

U ime Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno obrazloženje dao je Asim Kamber.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 59 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojeno je Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i time verificiran mandat Jasminki Ibrišimović i Amoru Mašoviću.

Novoizabrani zastupnici Jasminka Ibrišimović i Amor Mašović dali su svečanu prisegu.

 

S  69 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

                                                                               D N E V N I  R E D

 

 

  1. Humanitarno-sigurnosna situacija  na području Unsko-sanskoga kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, vezano za migrantsku krizu.

 

Vlada Unsko-sanskoga kantona dostavila je Zastupničkome domu informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bihać, informaciju Ministarstva rada  i socijalne politike USK, informaciju  MUP-a USK, zaključak Vlade USK i zaključke Gradskoga vijeća Grada Bihaća.

Domu su se obratili: Hamdija Abdić, Albin Muslić, premijer USK Mustafa Ružnić, ministrica zdravstva USK Nermina Ćemalović, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, zamjenik ravnatelja Službe za strance Mirsad Buzar, te predstavnik Granične policije Naim Fidro.

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali: Albin Muslić Alma Kratina, Azra Hadžić-Bećirspahić, Mladen Bošković, Ahmed Džubur, Irfan Durić, Damir Mašić, Husein Rošić, Hamdija Adbić, Dževad Adžem, Nihad Čolpa, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, Ivan Musa, Munib Jusufović, Samer Rešidat, Osman Ćatić, Elzina Pirić, Mirvet Beganović, Nermin Muzur, Irfan Čengić, Sabina Ćudić, Hasan Muratović, Mirsad Čamdžić, Eldar Čomor, Ismet Osmanović, Husein Rošić, Adisa Kokić-Hinović, Asim Kamber, te premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.

Predsjedatelj je pozvao sve predlagatelje zaključaka i članove Kolegija da u stanci usuglase predložene zaključke kako bi se zastupnici mogli o njima očitovati.

 

Data je stanka do 16,30.

Nakon stanke, predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o  zaključcima.

S 68 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

 

  1. Kako bi se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedio na cijelu Bosnu i Hercegovinu, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od Vijeća ministara BiH da žurno izradi Strategiju upravljanja migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.
  2. Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH u cilju osiguravanja socijalne kohezije i jednakopravnosti građana USK prema drugim kantonima u Federaciji BiH, te prava i digniteta  migranata i izbjeglica najstrožije osuđuje sve oblike  govora mržnje.
  3. Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, da se u suradnji sa svim policijskim i sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini dodatno angažiraju u zaštiti državne granice.
  4. Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH zahtijeva od Vlade Federacije BiH da iz tekućeg granta dodijeli 4 milijuna KM za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti u USK.
  5. Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH  da pokrenu proceduru izmjene i dopune Zakona o strancima u kojem bi se izmijenile odredbe koje se odnose na ograničenje broja osoba koje mogu zatražiti azil u Bosni i Hercegovini.

Nakon usvajanja zaključaka, Domu su se obratili ministrica Nermina Ćemalović i zastupnik Hamdija Abdić

Predsjedatelj je zaključio tematsku sjednicu u 17,41.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. TAJNIKA                                                                                       PREDSJEDATELJ

                ZASTUPNIČKOGA DOMA                                                             ZASTUPNIČKOGA DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                                PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                   mr.sci.  Elvir Karajbić

 

 


 

Zapisnici sa sjednica