17. Lipanj. 2021.

Tajnik Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Ivan Miličević učestvovao je danas na online sastanku tajnika i jedinica za EU parlamenata u BiH i rukovodioca Projekta iz zemalja članica EU Zoltana Horvatha, koji je realizovan u okviru Twinning projekta Europske unije (EU) pod nazivom “Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima europskih integracija.”

 

Sastanak je organizovan u cilju razmatranja konkretnih radnji i odluka koje treba donijeti za provedbu Plana prioriteta za parlamente u BiH koji je usvojen na konferenciji predsjedatelja i dopredsjedatelja parlamenata u BiH u februaru ove godine. Akcenat Plana je stavljen na ubrzanje procesa europskih integracija u smislu posvećenosti i spremnosti poduzimanja mjera na provođenju Plana prioriteta i na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišlјenja Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

 

Tajnik Miličević je ovom prilikom naglasio apsolutnu potporu i spremnost Zastupničkog doma da u što kraćem roku izvršavaju sve obveze na putu ka europskim integracijama.